Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Marko Budler

Dr. Marko Budler je predavatelj s področja logistike na Ekonomski fakulteti. Kot član strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije (ZNS) ohranja tesen stik s prakso preko raziskovalnih in aplikativnih projektov, delavnic, konferenc in svetovalnega dela. Odlikuje ga celovit in kritičen pogled na aktualna dogajanja, napovedi prihodnjih trendov in koncepte, ki se uvajajo v teoriji in praksi. Pedagoško, raziskovalno in svetovalno dr. Budler obravnava področja kot so trajnostni poslovni modeli, nabava z naročanjem, proizvodni management, mednarodna poslovna logistika in globalni management oskrbovalnih verig. Svoja razmišljanja dopolnjuje s projekti iz časa študija gospodarskega inženirstva in doktorskega študija operacijskih raziskav in logistik; kot mladi raziskovalec in član Združenja nabavnikov Slovenije pa tudi s številnimi podjetji o prenovi poslovnih modelov, vlogi logistike in nabave ter učinkovitega managementa oskrbovalnih verig za doseganje višje učinkovitosti in uspešnosti podjetij. Nenazadnje pa je dr. Marko Budler zadnjih 5 let koordinator Dneva poslovne logistike (Ljubljana, 2016-2021), "keynote" predavatelj na največjem regijskem dogodku (TRANSLOG, 2021) in največjem slovenskem poslovno-logističnem dogodku (GOSS, 2021), po mnenju Univerze v Ljubljani pa Mladi predavatelj leta (2020) in prejemnik nagrade "Odlični v znanosti" (2016) za najboljši ekonomsko-poslovni članek leta v Sloveniji (v projektnem sodelovanju s Pošto Slovenije).

Vitkost in odpornost v nabavi 4.0:(ne)združljiva koncepta za »glokalizirane« oskrbovalne verige

Več o delavnici

Nabavni in poslovni modeli v času aktualnih sprememb

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Ljubica Knežević Cvelbar

Dr. Ljubica Knežević Cvelbar je redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in gostujoča profesorica na več kot 30-ih univerzah po vsem svetu. Dr. Ljubica Knežević Cvelbar ima 15 let akademskih in poklicnih izkušenj kot profesorica in svetovalka. Sodelovala je kot svetovalka, pri več kot 70-ih projektih, vključno s projekti, ki jih financira Evropska komisija, Evropski Parlament in UNDP. Vodila je več svetovalnih projektov za vlade Republike Slovenije, Hrvaške, Makedonije in Črne gore, kot tudi številne regionalne in lokalne destinacije ter turistična podjetja. Pripravljala je smernice strateškega razvoja za turizem v post-pandemičnem času za Evropski Parlament, sodelovala je pri pripravi Strategije razvoja turizma Slovenije 2017-2021, pri pripravi strategije razvoja destinacije Ljubljana 2020-2027 in pripravi strategij za številne destinacije in podjetja v regiji. Izvedla je več kot 40 izobraževalni programov za vrhnji in srednji management in sodelovala kot vabljena predavateljica na več kot 100 mednarodnih konferenc ali dogodkov s področja turizma. Objavila je več kot 40 člankov v strokovnih revijah za turizem. Njeno raziskovalno delo je pomembno vplivalo na trajnostni razvoj turizma na svetovni ravni in je bilo nagrajeno z najpomembnejšimi mednarodnimi znanstvenimi nagradami v turizmu, vključno z nagrado Tea Sinclair za odličnost (2016, 2019) in nagrado Charles R. Goeldner za odličnost v letu 2019. Od oktobra 2020 pa tudi predsednica Strateško razvojno inovacijskega partnerstva za trajnostni turizem (SRIPT) mreže, ki povezuje več kot 50 ključnih deležnikov na področju turizma v Sloveniji.

ESG poročanje in trajnostne spremembe v turizmu

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Matej Černe

Matej Černe je izredni profesor za področje managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V raziskovalnem in pedagoškem delu se osredotoča na inovativnost, ustvarjalnost, organizacijsko vedenje ter vodenje v digitalni dobi. V preteklosti je deloval kot vodja Laboratorija za odprte inovacijske sisteme na Centru odličnosti COBIK, kjer je soustvarjal prebojne rešitve za visokotehnološko podjetništvo v Sloveniji in Jadranski regiji. Za svoje delo je prejel številne nagrade, deluje pa tudi kot član uredniških odborov v revijah Leadership Quarterly, Human Resource Management Journal in Human Resource Management Review.

Sustainable teams

Več o delavnici

Performance in Business

Fleur A. De Lima

Fleur A. De Lima je ustanoviteljica in lastnica podjetja Performance in Business ter vrhunska učiteljica, predavateljica, trenerka, poslovna svetovalka in trenerka, ki strastno sodeluje pri korporativnih in gledaliških predstavah na svetovni ravni. Ima izkušnje v javnem in zasebnem sektorju na vodstvenih položajih, je vedenjska znanstvenica in profesionalna umetnica. Pri svojem delu se osredotoča na vodenje in razvoj timov v organizacijah, coaching, organizacijske spremembe, medkulturna spoznanja in vlogo komunikacije pri človeškem vedenju, kako lahko ustvarjalne veščine in tehnike izboljšajo učinkovitost. Je gostujoča profesorica, npr. na Rotterdamski šoli za management, Univerzi Erasmus, Poslovni šoli Cambridge Judge, Poslovni šoli King's College in Poslovni šoli Fundaçāo Getulio Vargas v Sao Paolu. Fleur je absolventka programa za mednarodne učitelje na INSEAD-u in zagotavlja izkušenjsko učenje ter poslovno svetovanje različnim multinacionalkam po vsem svetu. Usposobljena je tudi na Kraljevi akademiji dramskih umetnosti v Londonu in je lastnica mednarodnega gledališča podjetje The Art of Theatre s sedežem v Haagu.

Paradoksical mindset to strengthen your sustainable leadership

Več o delavnici

Optimal HR Group

Nikolaos Dimitriadis

Nikolaos Dimitriadis je večkrat nagrajeni strokovnjak za komunikacije, avtor knjig, izobraževalec in svetovalec. Je vodja nevro svetovalnih storitev v podjetju Optimal HR Group. Doktoriral je na Univerzi v Sheffieldu in pridobil naziv MBA ter je certificiran nevromarketer. Redno poučuje na različnih študijskih programih MBA ter drugih univerzitetnih in podjetniških programih po vsem svetu. Dr. Dimitriadis je predsednik odbora za ljudi pri Svetovnem inštitutu za inovacije in upravljanje sprememb v Ženevi. Je profesor prakse na Univerzi v Yorku, Evropski kampus v Grčiji, kjer vodi magistrski študij nevromarketinga. Je soustanovitelj grškega kluba za uporabno nevroznanost Neurogenesis. Je tudi gostujoči profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Ljubljani. Dr. Dimitriadis je nedavno pomagal zagnati wellbeing.ai, pionirsko zagonsko podjetje s sedežem v Belgiji na področju tehnologije čustvenega in duševnega zdravja pri delu. Dr. Dimitriadis je prejel grško nagrado za odličnost leta 2022, ki jo podeljuje Helenic Institute for Customer Service. Na festivalu TEDx je govoril o nujni potrebi po komunikaciji, ki temelji na možganih, in sodeloval pri programu NeuroMarketing Manager na hamburški šoli za medije. Dr. Dimitriadis je za potrebe nevromarketinga, nevroHR in akademske namene skeniral več kot 7. 500 možganov iz 25 držav po vsem svetu. Sodeloval je z mednarodnimi blagovnimi znamkami, kot so IKEA, IBM, JTI, Nestle, Johnson&Johnson, AstraZeneca, CISCO, SAP, Pierre Fabre, Coca Cola, T-Mobile, Dixons, Banca Intesa Sanpaolo, Societe Generale, Unicredit, Microsoft, VMware, Raiffeisen Bank, SAP, DELL, USAID in drugimi.

How communications can engage brains for sustainability and why we fail?

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Maja Konečnik Ruzzier

Maja Konečnik Ruzzier je redna profesorica in predstojnica katedre za trženje na ljubljanski Ekonomski fakulteti. Sodelovala je pri več svetovalnih in raziskovalnih projektih s področja trženja in blagovnih znamk (kot npr. Volvo, Rutar, Tosama) ter izvedla več strokovnih seminarjev za različne ciljne skupine odjemalcev (kot npr. Zavarovalnica Triglav, Istrabenz Turizem). Najodmevnejši je projekt izgradnje znamke Slovenije »I FEEL SLOVENIA«, ki je tudi mednarodno zelo uspešen in prepoznaven in v osrčje katere so že v letu 2007 uvedli načela trajnosti. Svoje znanje posreduje študentom preko predmetov Temelji trženja, Managementa blagovnih znamk ter Trženja v turizmu, pri katerih je tudi nosilka. Je avtorica mnogoštevilnih znanstvenih člankov, prispevkov ter knjig. Med knjigami velja izpostaviti splošno trženjsko knjigo Temelji trženja ter ožje usmerjene knjige (Trženje v turizmu; Marketing for entrepreneurs and SMEs; Startup branding funnel).

Trajnostna blagovna znamka

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Mitja Kovač

Mitja Kovač je diplomiral iz prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, ter magistriral in doktoriral iz prava in ekonomije na Univerzi Utrecht (Utrecht University Faculty of Law Economics and Governance, Nizozemska). Med drugim je kot gostujoči raziskovalec deloval na državnem British Institute of International and Comparative Law v Londonu (Velika Britanija), na Washington University School of Law v St. Louisu (ZDA) in na Evropski pravni akademiji v Trierju (ERA, Nemčija). Je tudi član Economic Impact Group at the CoPECL Network of Excellence pri evropskem projektu Draft Common Frame of Reference (DCFR) in International Association for Court Administration pri EU Study group on Law and Public Administration. Trenutno je redni profesor za področje civilnega in gospodarskega prava na Ekonomski Fakulteti Univerze v Ljubljani in gostujoči predavatelj na Univerzi v Gentu (Belgija), na ISM University of Management and Economics, Vilnius (Litva), na Erasmus University Rotterdam (Nizozemska), na University of Torino (Italija) ter na University of Vienna (Avstrija). Intenzivno se ukvarja s primerjalnim pogodbenim pravom, pravom intelektualne lastnine, novo institucionalno ekonomijo in ekonomsko analizo prava.

Pravni spodbujevalni mehanizmi trajnosti

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Mojca Marc

Mojca Marc je izredna profesorica na Katedri za management in organizacijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Na dodiplomskih in podiplomskih programih matične fakultete predava teme iz ekonomike poslovanja, poslovodnega računovodstva ter ekonomike projektov, sodeluje pa tudi na podiplomskih programih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Poučuje tudi na Ekonomski fakulteti Univerze v Rijeki in je gostujoča predavateljica na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu. Trenutno gostuje na Department of Management, Economics and Industrial Engineering univerze Politecnico di Milano. Doktorirala je na Univerzi v Sieni (Italija). Med doktorskim študijem se je raziskovalno izpopolnjevala tudi na Univerzi v Oxfordu (Velika Britanija). Raziskovalno se ukvarja s problematiko merjenja uspešnosti poslovanja podjetij, managerskimi sistemi kontrole in sistemi za obvladovanje tveganj. Bila je članica WIPO-ve skupine strokovnjakov za ekonomske vidike intelektualne lastnine v državah v tranziciji v letu 2011. Sodeluje izvedbi svetovalnih projektov za različna slovenska podjetja, kjer običajno pokriva vsebine vezane na ekonomiko in financiranje poslovanja. Sodelovala je v EU Tempus projektu “Third-Cycle Doctoral Programme in Economics and Business” s katerim je Ekonomska fakulteta Univerze v Sarajevu (Bosna in Hercegovina) uspešno razvila in vzpostavila doktorski program iz ekonomije in poslovanja. V okviru Erasmus projekta sodeluje pri razvoju izobraževalnega programa s področja merjenja družbene stopnje donosa na investicije. Od leta 2013 deluje kot predsednica Uredniškega odbora Založništva EF, je recenzentka za več znanstvenih revij, pred kratkim pa je bila imenovana za glavno urednico Economic and Business Review.

Merjenje in analiza učinkov trajnostnih aktivnosti na družbo

Več o delavnici

PwC Slovenija

Erato Panayiotou

Erato Panayiotou je izkušena strokovnjakinja za trajnostni razvoj s sedemletnimi izkušnjami pri projektih na različnih območjih po svetu, vključno z jugovzhodno Evropo. Je pooblaščena okoljevarstvenica (CEnv SocEnv) in pooblaščena upraviteljica virov in odpadkov (CRWM MCIWM). Erato je magistrirala iz okoljskega inženirstva na londonskem kolidžu Imperial in diplomirala iz ekoloških in okoljskih znanosti z odliko na Univerzi v Edinburgu. Trenutno je vodja oddelka za svetovanje na področju okolja, družbe in upravljanja (ESG) pri PwC Slovenija. Strankam iz zasebnega in javnega sektorja v jugovzhodni Evropi svetuje pri prepoznavanju in odpravljanju trajnostnih tveganj ter iskanju trajnostnih priložnosti. Strokovno se ukvarja z okoljskimi temami, vključno z blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje ter prehodom na krožno gospodarstvo. Erato je zelo dobro seznanjena s sedanjo in prihodnjo zakonodajo EU, usmerjeno v trajnostni razvoj, vključno z uredbo EU o taksonomiji in direktivo o trajnostnem poročanju podjetij. Preden se je pridružila družbi PwC je delala kot višja okoljska svetovalka v inženirskem svetovalnem podjetju Arup v Londonu, kjer je bila specializirana za krožno gospodarstvo, upravljanje virov in odpadkov. Sodelovala je pri večjih infrastrukturnih projektih in ugotavljala možnosti za zmanjšanje, odstranitev in izravnavo emisij CO2. To je vključevalo razvoj strategij za upravljanje ogljika, oceno možnosti kompenzacije ogljika (v skladu s standardom PAS2060 Carbon Neutrality) ter oceno izvedljivosti zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljika.

Risk & opportunity management

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Darja Peljhan

Darja Peljhan je redna profesorica za področje ekonomike poslovanja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je članica Katedre za management in organizacijo, pridružena članica Katedre za računovodstvo in revizijo ter članica Komisije za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij. Raziskuje vlogo in uporabo managerskih sistemov kontrole pri odločanju managerjev. Je nosilka predmetov Uvod v poslovanje in Analiza poslovanja. Sodeluje pri predmetih Računovodstvo za managerje in Računovodske informacije za odločanje. Diplomirala, magistrirala in doktorirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Strokovno se je izpopolnjevala na Univerzi v Varšavi, na inštitutu The European Institute for Advanced Studies in Management v Bruslju ter na University of Greenwich Business School v Londonu. Deluje kot gostujoča raziskovalka in predavateljica na tujih univerzah. Je članica programske skupine Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja ter inovacij na organizacije v starajočih se družbah (ARRS). Sodeluje pri številnih raziskovalnih in aplikativnih projektih za gospodarstvo ter pri poslovnem izobraževanju in usposabljanju na CPOEF. Rezultate raziskav redno predstavlja na konferencah ter objavlja v člankih in monografijah. Prejela je nagrado Odlični v znanosti, ki jo podeljuje ARRS. Je članica European Accounting Association (EAA) in Management Control Association (MCA) ter članica Društva slovenska akademija za management (SAM). Je članica uredniških odborov in recenzentka v mednarodnih revijah s področja managementa in poslovodnega računovodstva.

Merjenje in analiza učinkov trajnostnih aktivnosti na družbo

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Nina Ponikvar

Nina Ponikvar je izredna profesorica za področje ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je članica Katedre za ekonomijo ter pridružena članica Katedre za podjetništvo ter Katedre za management in organizacijo. Poučuje predmete s področja mikro in makro ekonomike, upravljavske ekonomike ter ekonomike projektov. Raziskovalno jo zanimajo različni vidiki panožne in podjetniške dinamike. Prav tako se ukvarja s področjem ekonomskih evalvacij in študij družbene stopnje donosa projektov. Objavila je več prispevkov v znanstvenih revijah in monografijah. Sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih, ki jih financira ARRS, aplikativnih projektih za gospodarstvo ter pri poslovnem izobraževanju in usposabljanju na CPOEF. V okviru Erasmus+ projekta je sodelovala pri razvoju izobraževalnega programa s področja merjenja družbene stopnje donosa na investicije.

Merjenje in analiza učinkov trajnostnih aktivnosti na družbo

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Vasja Rant

Vasja Rant je izredni profesor za denar in finance na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na fakulteti poučuje dodiplomske in magistrske predmete iz področij mednarodnih financ in ekonomskih politik EU, ima pa tudi izkušnje s poučevanjem v mednarodnem okolju na Wirtschaftsuniversität Wien (Avstrija), Kyungpook National University (Republika Koreja) in Dokuz Eylül Üniversitesi (Turčija). Kot predavatelj občasno sodeluje tudi s poslovno skupnostjo in javnim sektorjem v Sloveniji in v državah nekdanje Jugoslavije. V okviru raziskovalnega dela redno objavlja članke v mednarodnih in slovenskih recenziranih revijah ter poglavja v znanstvenih monografijah. Njegovi raziskovalni interesi zajemajo predvsem proučevanje evropskih integracijskih procesov in proračuna EU, bančništva in bančne regulacije, mednarodnega finančnega okolja, v zadnjem času pa tudi področja trajnostnih financ. Poklicno je večkrat svetoval slovenski vladi o temah, povezanih z EU, in aktivno sodeloval pri pogajanjih Evropskega sveta o večletnih finančnih okvirih EU za obdobja 2007-2013, 2014-2020 in 2021-2027 ter pri pogajanjih o Instrumentu za okrevanje EU, NextGenerationEU, kot odzivu na krizo COVID-19.

Trajnostne finance v EU

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Adriana Rejc Buhovac

Adriana Rejc Buhovac je redna profesorica za strateški management na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je strokovnjakinja na področju razvijanja in uresničevanja korporativnih, poslovnih in funkcijskih strategij ter na področju trajnostnih strategij. Vodila je vrsto svetovalnih projektov na področju razvijanja in uresničevanja strategij ter managerske kontrole. Je avtorica vrste znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja trajnostnih strategij in izzivov uresničevanja strategij. V soavtorstvu z Marc J. Epsteinom je napisala knjigo o najboljših svetovnih praksah na področju razvijanja in uresničevanja trajnostnih strategij Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts.

Trajnostni razvoj v praksi: Igrajte na zmago

Več o delavnici

Trajnostne poslovne strategije

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Miha Škerlavaj

Dr. Miha Škerlavaj, je redni profesor za področje managementa na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani in pridruženi redni profesor vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School. Je cenjeni predavatelj, moderator delavnic in nagrajeni raziskovalec z objavami v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah kot so Academy of Management Journal, Harvard Business Review, Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly in Human Resource Management. Objavil in uredil je tudi knjigo Capitalizing on creativity: Fostering the implementation of creative ideas at work ter študijo primera o Outfit7 prek ugledne mednarodne založbe INSEAD Case Publishing. Njegove raziskave so požele zanimanje vodilnih svetovnih medijev kot je npr. The New York Times. Vključen je v več mednarodnih raziskovalnih projektov s sodelavci iz vodilnih svetovnih poslovnih šol. Ima obsežne mednarodne praktične izkušnje preko delavnic, usposabljanj in svetovanj strankam v Skandinaviji, Srednji in vzhodni Evropi, in na Kitajskem. Poučuje na doktorskem, EMBA, executive, in magistrskih programih v Evropi in Aziji in redno moderira delavnice s praktiki na temo organizacijskega razvoja in sprememb, razvoja vodij, ravnanja z ljudmi pri delu, ustvarjalnosti in inovativnosti.

Postherojsko vodenje

Več o delavnici

3ZEN

Marko Krajner

Marko Krajner je magister organizacije managementa storitev, ki že skoraj 11 let vodi podjetje 3ZEN, ki se ukvarja s poslovnim svetovanjem in izobraževanjem, uvajanjem metod sistematičnega izboljševanja in inoviranja procesov, sistemi vodenja, presojami, certificiranji, standardi trajnostnega razvoja. Sodelujejo z večjimi in manjšimi podjetji iz različnih panog v Sloveniji, predvsem na področju sistematičnih izboljšav in inoviranja procesov, v zadnjem času pa imajo vse več strank tudi v tujini, predvsem v državah nekdanje Jugoslavije, pa tudi v Avstriji, Italiji, Švici, celo v Libanonu in Savdski Arabiji. Je akreditirani splošni ocenjevalec projektov krožnega gospodarstva v imenu EPEA Switzerland. V zadnjih letih ga vse bolj zanima področje trajnostnega gospodarstva, kjer se srečuje z mednarodnimi podjetji in projekti tranzicije trenutnega gospodarstva in industrije iz linearnega v smeri krožnega gospodarstva iz celega sveta.

Krožna ekonomija

Več o delavnici

Hranilnica LON, d. d.

Matej Drašček

Matej Drašček je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer finance, kjer je za svojo diplomsko delo dobil tudi Univerzitetno Prešernovo nagrado in zaključil doktorski študij na temo etičnega odločanja managerjev na FDV. Trenutno je zaposlen kot direktor divizije financ v Hranilnici LON, d. d. (pred tem vodja službe notranje revizije). Objavil je več znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in mednarodnih revijah s področja strateškega managementa, etike, HR in notranje revizije ter kot predavatelj sodeloval na več domačih in mednarodnih konferencah kot vabljeni predavatelj. Pridobil je naziv preizkušeni notranji revizor, v letu 2018 pa pri IIA naziv CIA (Certified Internal Auditor) (nagrada za eden najboljših opravljenih izpitov), CRMA (Certification in Management Assurance), CFSA (Certified Financial Services Auditor) in CSX (Cybersecurity Fundamentals Certificate). Je tudi predsednik Združenja notranjih revizorjev - IIA Slovenija.

Z notranjo revizijo do uspešnejše vpeljave trajnosti poslovanja

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Vesna Žabkar

Vesna Žabkar je redna profesorica na katedri za trženje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in vodja enega najuspešnejših raziskovalnih programov s področja ekonomije in poslovnih ved na ARRS "Izzivi vključujočega trajnostnega razvoja v prevladujoči paradigmi ekonomskih in poslovnih znanosti«. Je vidna predstavnica več mednarodnih in domačih stanovskih združenj, prejemnica mnogih mednarodnih nagrad, tudi Zlate plakete Univerze v Ljubljani, gostuje na tujih univerzah, med drugim na Katedri za mednarodno trženje dunajske univerze. V strokovnem delu sodeluje s številnimi velikimi in srednje velikimi podjetji v Sloveniji, v zadnjem času tudi v okviru raziskave Trajnostni poslovni indeks. Področja delovanja: trajnostno in odgovorno vedenje potrošnikov, trajnostno naravnanost podjetij ter medkulturno raziskovanje potrošnikov, integrirano marketinško komuniciranje in merjenje uspešnosti komuniciranja, analitika za marketinške odločitve (kvantitativne raziskave, življenjska vrednost kupca, napoved prodaje). Svetovala je podjetjem kot so Atlantic Grupa, Bayer, Mercator, Merkur, NLB, Panvita in Petrol.

Trajnostni poslovni indeks (TPI)

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Tomaž Čater

Prof. dr. Tomaž Čater je redni profesor na Katedri za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med njegovimi preteklimi in sedanjimi funkcijami na fakulteti velja izpostaviti funkcijo predstojnika Študija na daljavo, predstojnika Katedre za management in organizacijo ter vodje magistrskega programa Management v športu. Izven fakultete je bil tudi član upravnega odbora Evropske akademije za management (EURAM) ter predsednik Slovenske akademije za management (SAM). Njegova glavna področja raziskovanja, poučevanja in svetovanja so konkurenčne prednosti podjetij, strateški management, družbena in okoljska odgovornost podjetij ter management v športu. Kot gostujoči profesor je med drugim deloval na univerzah v Indiani (ZDA), Chemnitzu in Regensburgu (Nemčija) ter Dubaju (ZAE). Je avtor ali soavtor 65 znanstvenih člankov v revijah, med katerimi je tudi večkrat nagrajeni članek v prestižni reviji Organizational Research Methods. Kot svetovalec svoje znanje prenaša tudi v poslovno prakso podjetij, kot so Domel, Elektro Gorenjska, Petrol, Voka Snaga, Zavarovalnica Triglav in mnoga druga.

Trajnostni poslovni indeks (TPI)

Več o delavnici