Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Marko Budler

Dr. Marko Budler je predavatelj s področja logistike na Ekonomski fakulteti. Kot član strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije (ZNS) ohranja tesen stik s prakso preko raziskovalnih in aplikativnih projektov, delavnic, konferenc in svetovalnega dela. Odlikuje ga celovit in kritičen pogled na aktualna dogajanja, napovedi prihodnjih trendov in koncepte, ki se uvajajo v teoriji in praksi. Pedagoško, raziskovalno in svetovalno dr. Budler obravnava področja kot so trajnostni poslovni modeli, nabava z naročanjem, proizvodni management, mednarodna poslovna logistika in globalni management oskrbovalnih verig. Svoja razmišljanja dopolnjuje s projekti iz časa študija gospodarskega inženirstva in doktorskega študija operacijskih raziskav in logistik; kot mladi raziskovalec in član Združenja nabavnikov Slovenije pa tudi s številnimi podjetji o prenovi poslovnih modelov, vlogi logistike in nabave ter učinkovitega managementa oskrbovalnih verig za doseganje višje učinkovitosti in uspešnosti podjetij. Nenazadnje pa je dr. Marko Budler zadnjih 5 let koordinator Dneva poslovne logistike (Ljubljana, 2016-2021), "keynote" predavatelj na največjem regijskem dogodku (TRANSLOG, 2021) in največjem slovenskem poslovno-logističnem dogodku (GOSS, 2021), po mnenju Univerze v Ljubljani pa Mladi predavatelj leta (2020) in prejemnik nagrade "Odlični v znanosti" (2016) za najboljši ekonomsko-poslovni članek leta v Sloveniji (v projektnem sodelovanju s Pošto Slovenije).

Krožna nabava med "zelenim zavajanjem" in pristopi na osnovi ISO20400

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Ljubica Knežević Cvelbar

Dr. Ljubica Knežević Cvelbar je redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in gostujoča profesorica na več kot 30-ih univerzah po vsem svetu. Dr. Ljubica Knežević Cvelbar ima 15 let akademskih in poklicnih izkušenj kot profesorica in svetovalka. Sodelovala je kot svetovalka, pri več kot 70-ih projektih, vključno s projekti, ki jih financira Evropska komisija, Evropski Parlament in UNDP. Vodila je več svetovalnih projektov za vlade Republike Slovenije, Hrvaške, Makedonije in Črne gore, kot tudi številne regionalne in lokalne destinacije ter turistična podjetja. Pripravljala je smernice strateškega razvoja za turizem v post-pandemičnem času za Evropski Parlament, sodelovala je pri pripravi Strategije razvoja turizma Slovenije 2017-2021, pri pripravi strategije razvoja destinacije Ljubljana 2020-2027 in pripravi strategij za številne destinacije in podjetja v regiji. Izvedla je več kot 40 izobraževalni programov za vrhnji in srednji management in sodelovala kot vabljena predavateljica na več kot 100 mednarodnih konferenc ali dogodkov s področja turizma. Objavila je več kot 40 člankov v strokovnih revijah za turizem. Njeno raziskovalno delo je pomembno vplivalo na trajnostni razvoj turizma na svetovni ravni in je bilo nagrajeno z najpomembnejšimi mednarodnimi znanstvenimi nagradami v turizmu, vključno z nagrado Tea Sinclair za odličnost (2016, 2019) in nagrado Charles R. Goeldner za odličnost v letu 2019. Od oktobra 2020 pa tudi predsednica Strateško razvojno inovacijskega partnerstva za trajnostni turizem (SRIPT) mreže, ki povezuje več kot 50 ključnih deležnikov na področju turizma v Sloveniji.

Implementacija trajnostne strategije na ravni podjetja

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Matej Černe

Matej Černe je izredni profesor za področje managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V raziskovalnem in pedagoškem delu se osredotoča na inovativnost, ustvarjalnost, organizacijsko vedenje ter vodenje v digitalni dobi. V preteklosti je deloval kot vodja Laboratorija za odprte inovacijske sisteme na Centru odličnosti COBIK, kjer je soustvarjal prebojne rešitve za visokotehnološko podjetništvo v Sloveniji in Jadranski regiji. Za svoje delo je prejel številne nagrade, deluje pa tudi kot član uredniških odborov v revijah Leadership Quarterly, Human Resource Management Journal in Human Resource Management Review.

Trajnostno kreativno in inovativno delo v digitalnem okolju

Več o delavnici

Optimal HR Group

Nikolaos Dimitriadis

Nikolaos Dimitriadis je večkrat nagrajeni strokovnjak za komunikacije, avtor knjig, izobraževalec in svetovalec. Je vodja nevro svetovalnih storitev v podjetju Optimal HR Group. Doktoriral je na Univerzi v Sheffieldu in pridobil naziv MBA ter je certificiran nevromarketer. Redno poučuje na različnih študijskih programih MBA ter drugih univerzitetnih in podjetniških programih po vsem svetu. Dr. Dimitriadis je predsednik odbora za ljudi pri Svetovnem inštitutu za inovacije in upravljanje sprememb v Ženevi. Je profesor prakse na Univerzi v Yorku, Evropski kampus v Grčiji, kjer vodi magistrski študij nevromarketinga. Je soustanovitelj grškega kluba za uporabno nevroznanost Neurogenesis. Je tudi gostujoči profesor na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Ljubljani. Dr. Dimitriadis je nedavno pomagal zagnati wellbeing.ai, pionirsko zagonsko podjetje s sedežem v Belgiji na področju tehnologije čustvenega in duševnega zdravja pri delu. Dr. Dimitriadis je prejel grško nagrado za odličnost leta 2022, ki jo podeljuje Helenic Institute for Customer Service. Na festivalu TEDx je govoril o nujni potrebi po komunikaciji, ki temelji na možganih, in sodeloval pri programu NeuroMarketing Manager na hamburški šoli za medije. Dr. Dimitriadis je za potrebe nevromarketinga, nevroHR in akademske namene skeniral več kot 7. 500 možganov iz 25 držav po vsem svetu. Sodeloval je z mednarodnimi blagovnimi znamkami, kot so IKEA, IBM, JTI, Nestle, Johnson&Johnson, AstraZeneca, CISCO, SAP, Pierre Fabre, Coca Cola, T-Mobile, Dixons, Banca Intesa Sanpaolo, Societe Generale, Unicredit, Microsoft, VMware, Raiffeisen Bank, SAP, DELL, USAID in drugimi.

Sustainable Marketing: The impact of ECO messages on our brains

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Vasja Rant

Vasja Rant je izredni profesor za denar in finance na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na fakulteti poučuje dodiplomske in magistrske predmete iz področij mednarodnih financ in ekonomskih politik EU, ima pa tudi izkušnje s poučevanjem v mednarodnem okolju na Wirtschaftsuniversität Wien (Avstrija), Kyungpook National University (Republika Koreja) in Dokuz Eylül Üniversitesi (Turčija). Kot predavatelj občasno sodeluje tudi s poslovno skupnostjo in javnim sektorjem v Sloveniji in v državah nekdanje Jugoslavije. V okviru raziskovalnega dela redno objavlja članke v mednarodnih in slovenskih recenziranih revijah ter poglavja v znanstvenih monografijah. Njegovi raziskovalni interesi zajemajo predvsem proučevanje evropskih integracijskih procesov in proračuna EU, bančništva in bančne regulacije, mednarodnega finančnega okolja, v zadnjem času pa tudi področja trajnostnih financ. Poklicno je večkrat svetoval slovenski vladi o temah, povezanih z EU, in aktivno sodeloval pri pogajanjih Evropskega sveta o večletnih finančnih okvirih EU za obdobja 2007-2013, 2014-2020 in 2021-2027 ter pri pogajanjih o Instrumentu za okrevanje EU, NextGenerationEU, kot odzivu na krizo COVID-19.

Trajnostne finance v luči Evropskega zelenega dogovora in globalnih sprememb

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Adriana Rejc Buhovac

Adriana Rejc Buhovac je redna profesorica za strateški management na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je strokovnjakinja na področju razvijanja in uresničevanja korporativnih, poslovnih in funkcijskih strategij ter na področju trajnostnih strategij. Vodila je vrsto svetovalnih projektov na področju razvijanja in uresničevanja strategij ter managerske kontrole. Je avtorica vrste znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja trajnostnih strategij in izzivov uresničevanja strategij. V soavtorstvu z Marc J. Epsteinom je napisala knjigo o najboljših svetovnih praksah na področju razvijanja in uresničevanja trajnostnih strategij Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts.

Trajnostna transformacija poslovanja – ključni izzivi in rešitve

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Miha Škerlavaj

Dr. Miha Škerlavaj, je redni profesor za področje managementa na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani in pridruženi redni profesor vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School. Je cenjeni predavatelj, moderator delavnic in nagrajeni raziskovalec z objavami v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah kot so Academy of Management Journal, Harvard Business Review, Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly in Human Resource Management. Objavil in uredil je tudi knjigo Capitalizing on creativity: Fostering the implementation of creative ideas at work ter študijo primera o Outfit7 prek ugledne mednarodne založbe INSEAD Case Publishing. Njegove raziskave so požele zanimanje vodilnih svetovnih medijev kot je npr. The New York Times. Vključen je v več mednarodnih raziskovalnih projektov s sodelavci iz vodilnih svetovnih poslovnih šol. Ima obsežne mednarodne praktične izkušnje preko delavnic, usposabljanj in svetovanj strankam v Skandinaviji, Srednji in vzhodni Evropi, in na Kitajskem. Poučuje na doktorskem, EMBA, executive, in magistrskih programih v Evropi in Aziji in redno moderira delavnice s praktiki na temo organizacijskega razvoja in sprememb, razvoja vodij, ravnanja z ljudmi pri delu, ustvarjalnosti in inovativnosti.

Trajnost kot vrednota organizacijske kulture

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Vesna Žabkar

Vesna Žabkar je redna profesorica na katedri za trženje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in vodja enega najuspešnejših raziskovalnih programov s področja ekonomije in poslovnih ved na ARRS "Izzivi vključujočega trajnostnega razvoja v prevladujoči paradigmi ekonomskih in poslovnih znanosti«. Je vidna predstavnica več mednarodnih in domačih stanovskih združenj, prejemnica mnogih mednarodnih nagrad, tudi Zlate plakete Univerze v Ljubljani, gostuje na tujih univerzah, med drugim na Katedri za mednarodno trženje dunajske univerze. V strokovnem delu sodeluje s številnimi velikimi in srednje velikimi podjetji v Sloveniji, v zadnjem času tudi v okviru raziskave Trajnostni poslovni indeks. Področja delovanja: trajnostno in odgovorno vedenje potrošnikov, trajnostno naravnanost podjetij ter medkulturno raziskovanje potrošnikov, integrirano marketinško komuniciranje in merjenje uspešnosti komuniciranja, analitika za marketinške odločitve (kvantitativne raziskave, življenjska vrednost kupca, napoved prodaje). Svetovala je podjetjem kot so Atlantic Grupa, Bayer, Mercator, Merkur, NLB, Panvita in Petrol.

Izzivi in priložnosti v trajnostnem poslovanju podjetij v slovenskem prostoru

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Tomaž Čater

Prof. dr. Tomaž Čater je redni profesor na Katedri za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Med njegovimi preteklimi in sedanjimi funkcijami na fakulteti velja izpostaviti funkcijo predstojnika Študija na daljavo, predstojnika Katedre za management in organizacijo ter vodje magistrskega programa Management v športu. Izven fakultete je bil tudi član upravnega odbora Evropske akademije za management (EURAM) ter predsednik Slovenske akademije za management (SAM). Njegova glavna področja raziskovanja, poučevanja in svetovanja so konkurenčne prednosti podjetij, strateški management, družbena in okoljska odgovornost podjetij ter management v športu. Kot gostujoči profesor je med drugim deloval na univerzah v Indiani (ZDA), Chemnitzu in Regensburgu (Nemčija) ter Dubaju (ZAE). Je avtor ali soavtor 65 znanstvenih člankov v revijah, med katerimi je tudi večkrat nagrajeni članek v prestižni reviji Organizational Research Methods. Kot svetovalec svoje znanje prenaša tudi v poslovno prakso podjetij, kot so Domel, Elektro Gorenjska, Petrol, Voka Snaga, Zavarovalnica Triglav in mnoga druga.

Izzivi in priložnosti v trajnostnem poslovanju podjetij v slovenskem prostoru

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Aljoša Valentinčič

Aljoša Valentinčič je redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktorat je zaključil na University of Glasgow, Velika Britanija. Poučuje predmete iz področja poslovnih financ, finančnega managementa, finančne analize, finančnega računovodstva, v študijskem leto 2021/2022 pa je na podiplomskem vpeljal predmet Nevroekonomija. Vsebine iz tega področja tudi sicer vključuje v ostale predmete. Svoje raziskovalno delo objavlja v različnih kakovostnih mednarodnih znanstvenih revijah (European Accounting Review, Emerging Markets Review, Journal of Business Finance & Accounting, Accounting in Europe, PNAS) in je član uredniških odborov nekaterih izmed teh revij ter recenzent za te revije. Je dolgoletni aktivni član European Accounting Association, kjer je bil član UO in predsednik Stalnega znanstvenega odbora pri EAA dva polna mandata. Kot član konzorcija desetih evropskih univerz je pridobil financiranje v okviru 7. OP EU (INTACCT). Bil je gostujoči predavatej in/ali raziskovalec na Univerzi v Amsterdamu, Univerzi v Grazu, Univerzi v Cagliriju, London School of Economics and Political Sciences in gostoval na University of North Carolina, Chapel Hill samostojno in v okviru Erasmus+ programa. Dva mandata je bil prodekan za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij. V tem obodobju je fakulteta prvič dobila akreditacijo AACSB in reakreditacijo EQUIS. Bil je član nadzornih svetov in revizijskih komisij, tudi na Zavarovalnici Triglav, sodeluje z Združenjem nadzornikov Slovenije in Slovenskim inštitutom za revizijo. Je član svetov zavodov OŠ Franceta Bevka in Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani. V kolumnah za časnik Finance je spodbujal bralce k razmisleku o temeljnih ekonomskih zakonitostih v lokalnem okolju. Občasno promovira znanstvena spoznanja na poljuden način na TV (oddaja Ugriznimo znanost) in dogodkih (Znanost na cesti in drugi).

Vpliv trajnostih elementov na osrednje odločitve v financah

Več o delavnici

Biotehniška fakulteta v Ljubljani

Lučka Kajfež Bogataj

Lučka Kajfež Bogataj predava kot redna profesorica na Biotehniški fakulteti, Fakulteti za matematiko in fiziko, Fakulteti za družbene vede in na Fakulteti za arhitekturo na Univerzi v Ljubljani. Posveča se raziskavam s področja aplikativne meteorologije in s področja podnebnih sprememb. Delovala je kot članica IPCC (Medvladnega odbora za podnebne spremembe pri OZN) v Ženevi, članica upravnega odbora GWP (Globalno partnerstvo za vodo) v Stockholmu in kot članica skupine za etiko in podnebne spremembe pri UNESCO.  Leta 2007 je IPCC za prizadevanje pri ozaveščanju javnosti o usodnih posledicah segrevanja ozračja prejel Nobelovo nagrado za mir in tako je tudi Lučka Kajfež Bogataj, kot del ekipe IPCC, postala soprejemnica Nobelove nagrade. Leto dni pozneje ji je takratni predsednik Slovenije, Danilo Türk, podelil red za zasluge »za odmevno znanstveno delo na področju proučevanja podnebnih sprememb ter njeno predanost varovanju okolja«. Medaljo za znanstvene zasluge ji je podelila Univerza v Verakruzu (2008), častni doktorat pa Univerza na Primorskem (2011), na evropski ravni je bila imenovana v skupino žensk, ki navdihujejo Evropo (2012). Raziskovalno se osredotoča na področje podnebnih sprememb in aplikativne meteorologije, še zlasti na vpliv vremena in podnebnih sprememb na rastlinsko pridelavo in človeka. Sodeluje pri številnih projektih, tako nacionalnih kot mednarodnih.

Podnebne spremembe: izziv za politiko, podjetja in posameznika

Več o delavnici

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Mojca Marc

Mojca Marc je izredna profesorica na Katedri za management in organizacijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Na dodiplomskih in podiplomskih programih matične fakultete predava teme iz ekonomike poslovanja, poslovodnega računovodstva ter ekonomike projektov, sodeluje pa tudi na podiplomskih programih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Poučuje tudi na Ekonomski fakulteti Univerze v Rijeki in je gostujoča predavateljica na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu. Trenutno gostuje na Department of Management, Economics and Industrial Engineering univerze Politecnico di Milano. Doktorirala je na Univerzi v Sieni (Italija). Med doktorskim študijem se je raziskovalno izpopolnjevala tudi na Univerzi v Oxfordu (Velika Britanija). Raziskovalno se ukvarja s problematiko merjenja uspešnosti poslovanja podjetij, managerskimi sistemi kontrole in sistemi za obvladovanje tveganj. Bila je članica WIPO-ve skupine strokovnjakov za ekonomske vidike intelektualne lastnine v državah v tranziciji v letu 2011. Sodeluje izvedbi svetovalnih projektov za različna slovenska podjetja, kjer običajno pokriva vsebine vezane na ekonomiko in financiranje poslovanja. Sodelovala je v EU Tempus projektu “Third-Cycle Doctoral Programme in Economics and Business” s katerim je Ekonomska fakulteta Univerze v Sarajevu (Bosna in Hercegovina) uspešno razvila in vzpostavila doktorski program iz ekonomije in poslovanja. V okviru Erasmus projekta sodeluje pri razvoju izobraževalnega programa s področja merjenja družbene stopnje donosa na investicije. Od leta 2013 deluje kot predsednica Uredniškega odbora Založništva EF, je recenzentka za več znanstvenih revij, pred kratkim pa je bila imenovana za glavno urednico Economic and Business Review.

Merjenje in analiza družbenih učinkov trajnostnih aktivnosti

Več o delavnici

Quintaum

Andreja Kodrin

Dr. Andreja Kodrin ima več kot 30 let mednarodnih izkušenj s področja strateškega vodenja, investicij in financiranja. Od leta 2021 je članica investicijskega odbora evropskega sklada InvestEU, pred tem je bila štiri leta članica Investicijskega odbora Evropskega sklada za strateške investicije (EFSI), ki je do konca leta 2020 aktiviral za več kot 504 miljard investicij. Je direktorica in ustanoviteljica podjetja Quintaum, kjer je skupaj s številnimi strokovnjaki in partnerji razvila diagnostiko trajnostnega vodenja zaposlenih Zdrava organizacija prihodnosti. Od leta 2020 je članica Poslovnega sveta IRCAI, Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco pod okriljem UNESCA.

Zaposleni kot imperativ trajnosti: zdrava organizacija prihodnosti

Več o delavnici

Mojca Kunšek

Mag. Mojca Kunšek, dolgoletna bivša direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), je magistrica ekonomskih znanosti, habilitirana višja predavateljica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, članica Združenja manager ter prejemnica nagrade Artemida za trajni prispevek k ženskemu managementu. Svojo poslovno pot je gradila pretežno v gospodarstvu, v letih vodenja AJPES pa je bila tudi članica vodstva in njegovih komisij Evropskega registrskega združenja (EBRA). Zadnjih 15 let se intenzivno ukvarja tudi z osveščanjem uporabnikov o izvajanju zakonskih zahtev ter uporabi podatkov, o čemer priča vrsta strokovnih člankov v različnih strokovnih medijih, predstavitev različnim stanovskim združenjem in predavanjem študentom ter bodočim podjetnikom.

Na pragu trajnostnega poročanja po predlogu novele ZGD-1M

Več o delavnici

Matej Drašček

Matej Drašček je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer finance, kjer je za svojo diplomsko delo dobil tudi Univerzitetno Prešernovo nagrado in zaključil doktorski študij na temo etičnega odločanja managerjev na FDV. Trenutno je zaposlen kot direktor divizije financ v Hranilnici LON, d. d. (pred tem vodja službe notranje revizije). Objavil je več znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in mednarodnih revijah s področja strateškega managementa, etike, HR in notranje revizije ter kot predavatelj sodeloval na več domačih in mednarodnih konferencah kot vabljeni predavatelj. Pridobil je naziv preizkušeni notranji revizor, v letu 2018 pa pri IIA naziv CIA (Certified Internal Auditor) (nagrada za eden najboljših opravljenih izpitov), CRMA (Certification in Management Assurance), CFSA (Certified Financial Services Auditor) in CSX (Cybersecurity Fundamentals Certificate). Je tudi predsednik Združenja notranjih revizorjev - IIA Slovenija.

Trajnostne finance: Kako se naj podjetja pripravijo na zahteve bank glede upravljanja tveganj ESG

Več o delavnici

Združenje bank Slovenije

Kristijan Hvala

Kristijan Hvala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral junija 1997 in za diplomsko delo z naslovom IS-LM model slovenskega gospodarstva prejel priznanje Banke Slovenije in Prešernovo nagrado. Januarja 2003 je na isti fakulteti pridobil naziv magister ekonomije z zagovorom dela na temo internacionalizacije bančnih sistemov v srednji in vzhodni Evropi z odliko. Večino svoje poklicne poti je bil zaposlen v Abanki d.d., kjer je od julija 2006 do oktobra 2015 deloval kot direktor službe za upravljanje tveganj. Od marca 2016 je zaposlen na Združenju bank Slovenije (ZBS) na mestu vodje Področja ekonomike poslovanja, kjer koordinira delo različnih delovnih teles združenja, med drugim tudi odbora za trajnostne finance. V okviru ZBS je v obdobju 2010-2016 deloval kot predsednik odbora za upravljanje tveganj, med letoma 2012 in 2016 pa tudi kot član uredniškega odbora revije Bančni vestnik. Od leta 2019 je član izpitnega odbora za pridobitev Triple E EFCB certifikata v okviru Bančne šole pri Izobraževalnem centru ZBS, na kateri predava vsebine s področja operativnega tveganja. V obdobju 2013-2016 je izvajal funkcijo člana nadzornega sveta družbe Afaktor d.o.o., od julija 2016 pa je član nadzornega sveta Javnega sklada RS za podjetništvo. Junija 2015 je pridobil certifikat Združenja nadzornikov Slovenije ter z udeležbo na programih usposabljanja za nadzornike ohranja njegov aktivni status. Večino svojega prostega časa sicer namenja vzdržljivostnim športom, se ukvarja z avtogenim treningom, učenjem tujih jezikov in fotografijo.

Trajnostne finance: Kako se naj podjetja pripravijo na zahteve bank glede upravljanja tveganj ESG

Več o delavnici

Triglav Skladi

Živa Jezernik

Živa Jezernik je pooblaščenka uprave za področje trajnosti in tveganj v družbi Triglav Skladi. Ima večletne izkušnje z različnih segmentov finančne industrije (bančništvo, zavarovalništvo, upravljanje premoženja). Je doktorica ekonomije, občasna predavateljica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter avtorica več znanstvenih in strokovnih del, objavljenih in predstavljenih na številnih mednarodnih konferencah in revijah. Verjame, da trajnostno poslovanje postaja nova normalnost ter, da bodo v prednosti tisti, ki bodo na tem področju delovali proaktivno. Na področju trajnosti tako deluje tudi kot predsednica delovne skupine za trajnost pri Združenju družb za upravljanje, članica delovne skupine pri Evropskem združenju družb za upravljanje (EFAMA) ter članica Odbora za trajnost pri AmCham Slovenia.

Trajnost kot vrednota organizacijske kulture

Več o delavnici

Triglav Skladi

Benjamin Jošar

Benjamin Jošar je predsednik uprave družbe Triglav Skladi, ene največjih družb za upravljanje premoženja v Sloveniji, in predsednik upravnega odbora slovenskega Združenja družb za upravljanje. Je prekaljen manager in finančnik, z bogatimi izkušnjami s področja strateškega managementa, ekonomije, bančništva, zavarovalništva, upravljanja premoženja, korporativnih financ, vodenja, organizacije, pogajanj in reševanja konfliktov. Kot magister ekonomskih znanosti, ki mu je strokovno znanje pomembna vrednota, je svoje vodstvene kompetence kalil tako v finančni kot nefinančni branži, v bančništvu, zavarovalništvu in na področju upravljanja premoženja. Delal je z ljudmi iz različnih okolij in kultur, kar mu daje širino in izkušnje dela v multikulturnih teamih. Bil je direktor sektorja investicijskega bančništva v Abanki Vipa, predsednik uprave KD borznoposredniške družbe, izvršni direktor KD Banke, član uprave Zavarovalnice Triglav, zdaj pa vodi družbo za upravljanje Triglav Skladi. Dodatno je bil aktiven v več upravnih odborih in nadzornih svetih ter kot asistent na katedri za ekonomsko teorijo in politiko na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Trdno verjame, da je trajnostno poslovanje ključno za našo prihodnost, izpolnitev pričakovanj vseh deležnikov in bolj pravično ter zeleno prihodnost. Prepričan je, da si vsak od nas želi živeti v taki prihodnosti in da se snežne kepe zelenega prehoda, ki se je začela valiti, enostavno ne da več ustaviti.

Trajnost kot vrednota organizacijske kulture

Več o delavnici

Sheffield University Management School

Panayiota Alevizou

Dr Panayiota Alevizou is a Lecturer in Marketing at the Sheffield University Management School. She is the Programme Director for MSc Marketing Management Practice. Her research focuses on sustainability communications, eco-labelling and food consumption. Panayiota has published in journals such as Sociology, the European Journal of Marketing, Journal of Marketing Management, Journal of Business Research, Journal of Consumer Behavior. She is co-chair of the Sustainability Special Interest Group (SIG) of the Academy of Marketing. She has co- authored/co-edited three books and her research has been funded by the British Academy and the Food Standards Agency (UK).

Sustainable Marketing: The impact of ECO messages on our brains

Več o delavnici

CITY College, University of York Europe Campus & New Bulgarian University

Elina Ketikidi Gerakis

Dr. Elina Ketikidi Gerakis currently holds the position of a Lecturer in Management at CITY College, University of York Europe Campus & New Bulgarian University, while also is the Neuromarketing Ethics Coordinator at CITY College, University of York Europe Campus. At CITY College, University of York Europe Campus she is also leading the Applied Neuroscience Lab. With a strong academic foundation from Management School, The University of Sheffield, where she pursued her Ph.D. in Social Sciences. The focus of her Ph.D. thesis was on millennials visual attention towards social media posts regarding sustainability in fashion, which has been explored through the lenses of an eye tracker. Dr. Ketikidi Gerakis is the Dissemination & Communication Manager at the South-East European Research Centre (SEERC). In the past she was a Digital Account Executive at the multinational advertising company MullenLowe Athens. She has previously worked as Social Media Marketing Consultant at The Fashion Revolution Foundation. Driven by her passion for Sustainable Fashion, Digital Marketing, and Neuromarketing, Dr. Ketikidi Gerakis continues to make meaningful contributions in academia, industry, and societal endeavors, bridging the gap between research, marketing innovation, and ethical practices.

Sustainable Marketing: The impact of ECO messages on our brains

Več o delavnici