Program

Trajnostno kreativno in inovativno delo v digitalnem okolju

V današnjem dinamičnem in hitro se spreminjajočem poslovnem okolju sta kreativnost in inovativnost zaposlenih eni od ključnih postavk za doseganje dolgoročne – trajnostne konkurenčne prednosti. Zato je spodbujanje kreativnosti pri delu ter pretvarjanje ustvarjenih idej v inovativne implementirane rešitve, bodisi tehnološke ali netehnološke, izjemnega pomena za uspešnost posameznikov, timov in podjetij. Digitalizacija poudarja pozitivne in negativne učinke na zaposlene in delo samo, hkrati pa so modeli oddaljenega in hibridnega dela vse bolj prisotni in bodo zagotovo močno zastopani še naprej. Virtualni tehnološki svet tako spreminja družbene navade, koordinacijo in doživljanje dela, zaposlene same ter njihove procese kreativnega in inovativnega dela, ter managementa le-tega. Tesna povezanost med posameznikom in tehnologijo pri kreativnem in inovativnem delu ni več izbira. Pri odločitvah glede tega razmerja pa je nujno v ospredje postaviti človeka in razmišljati o trajnostni vrednosti, ki jo  kreativna in inovativna aktivnost – izvedena preko tehnologije ali ne – pomeni za posameznika in za organizacije.   

Ključna spoznanja:

  • Katere izzive, tveganja in negativne posledice prinaša (pretirana) digitaliziranost, ter kako jih reševati – na kratek in daljši rok? 
  • Kako oblikovati delo v virtualnih in hibridnih timih za doseganje optimalnih ravni kreativnosti in inovativnosti? 
  • Kateri sodobni prijemi pri managementu kreativnosti in inovativnosti so uporabni v katerih fazah procesa, in kako jih praktično udejaniti? 
  • Katere aktivnosti kreativnega in inovativnega dela izvajati preko tehnologije, katere pa v živo –  kaj so relevantni kriteriji za tovrstne odločitve za doseganje trajnostnih rezultatov?

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Matej Černe

Matej Černe je izredni profesor za področje managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V raziskovalnem in pedagoškem delu se osredotoča na inovativnost, ustvarjalnost, organizacijsko vedenje ter vodenje v digitalni dobi. V preteklosti je deloval kot vodja Laboratorija za odprte inovacijske sisteme na Centru odličnosti COBIK, kjer je soustvarjal prebojne rešitve za visokotehnološko podjetništvo v Sloveniji in Jadranski regiji. Za svoje delo je prejel številne nagrade, deluje pa tudi kot član uredniških odborov v revijah Leadership Quarterly, Human Resource Management Journal in Human Resource Management Review.

Format

Mreženje

Mreženje

Osrednji govorniki in diskusije

Osrednji govorniki in diskusije

Novi trendi in globalno znanje

Novi trendi in globalno znanje

Primeri dobre prakse

Primeri dobre prakse

Interaktivne delavnice

Interaktivne delavnice

REGISTRACIJA - LAST CALL (-20 %)

Individualna kotizacija za podjetja

440 352 EUR (brez DDV)

Individualna kotizacija za fizične osebe

290 232 EUR (brez DDV)

Paket 5ka – od 5 do 9 udeležencev iz istega podjetja

380 304 EUR (brez DDV) / osebo

Paket 10ka – 10 ali več udeležencev iz istega podjetja

350 280 EUR (brez DDV) / osebo

Za več informacij o skupinskih prijavah nam pišite na cpoef@ef.uni-lj.si.

Za odpovedi po 8. marcu 2024 ni mogoče zagotoviti povračila. V primeru neudeležbe povračilo kotizacije ni možno. Izbor delavnic lahko spremenite najkasneje do 8. marca 2023.

*DDV ni vključen v ceno.

Pomembne informacije o vaši prijavi

Pomembne informacije


Če želite prijaviti več udeležencev, izpolnite vlogo za vsakega udeleženca posebej.

PRIJAVA je odprta do zapolnitve vseh mest. Po izpolnitvi prijavnega obrazca boste prejeli potrditev o prijavi s povzetkom izbranih delavnic na vaš e-poštni naslov.

ODPOVEDI so vračljive do 8. marca 2024. Po tem datumu se zaračunajo vse pristojbine. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

V primeru odjave po 8. marcu 2024 povračilo kotizacije ni več možno, kot tudi ne v primeru, da ste prijavljeni in se programa ne udeležite.

PLAČILO: Račun bo izdan v dveh tednih po dogodku.

Partnerji

Organizator

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO MGRT-logotip-e1490791644839