Program

Trajnostne finance: Kako se naj podjetja pripravijo na zahteve bank glede upravljanja tveganj ESG

Banke bodo pri zelenem prehodu EU igrale pomembno vlogo. Kot pomemben financer tega prehoda bodo med drugim povečale zahteve do strank glede razkritja podatkov o vseh področjih ESG. To pa ne pomeni le dodatne obremenitve za potencialne kreditojemalce, ampak predstavlja tudi priložnost za izboljšanje komercialnih pogojev v primeru najema kreditov.

Ključna spoznanja:

  • seznanili se boste z zahtevami bank o ESG informacijah, ki jih bodo morala podjetja zagotoviti v primeru najema kredita in nadaljnji spremljavi (predstavljen bo primer referenčnega vprašalnika, ki ga banke uporabljajo pri pridobivanju teh podatkov),
  • seznanili se boste s potencialnimi modeli ocenjevanja kreditnega tveganja, ki jih banke uvajajo, da bi bolje razumela vpliv ESG tveganj na delovanje in poslovanje podjetij,
  • seznanili se boste, kako ESG dejavniki vplivajo na ocenjevanje tveganj zavarovanj (nepremičnine), ki jih podjetja zastavijo pri pridobivanju kreditov,
  • seznanili se boste z gradniki določanja cene bančnih kreditov ter predvidenim vplivom ESG profila podjetja na stroške financiranja pri bankah.

Matej Drašček

Matej Drašček je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, smer finance, kjer je za svojo diplomsko delo dobil tudi Univerzitetno Prešernovo nagrado in zaključil doktorski študij na temo etičnega odločanja managerjev na FDV. Trenutno je zaposlen kot direktor divizije financ v Hranilnici LON, d. d. (pred tem vodja službe notranje revizije). Objavil je več znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in mednarodnih revijah s področja strateškega managementa, etike, HR in notranje revizije ter kot predavatelj sodeloval na več domačih in mednarodnih konferencah kot vabljeni predavatelj. Pridobil je naziv preizkušeni notranji revizor, v letu 2018 pa pri IIA naziv CIA (Certified Internal Auditor) (nagrada za eden najboljših opravljenih izpitov), CRMA (Certification in Management Assurance), CFSA (Certified Financial Services Auditor) in CSX (Cybersecurity Fundamentals Certificate). Je tudi predsednik Združenja notranjih revizorjev - IIA Slovenija.

Združenje bank Slovenije

Kristijan Hvala

Kristijan Hvala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani diplomiral junija 1997 in za diplomsko delo z naslovom IS-LM model slovenskega gospodarstva prejel priznanje Banke Slovenije in Prešernovo nagrado. Januarja 2003 je na isti fakulteti pridobil naziv magister ekonomije z zagovorom dela na temo internacionalizacije bančnih sistemov v srednji in vzhodni Evropi z odliko. Večino svoje poklicne poti je bil zaposlen v Abanki d.d., kjer je od julija 2006 do oktobra 2015 deloval kot direktor službe za upravljanje tveganj. Od marca 2016 je zaposlen na Združenju bank Slovenije (ZBS) na mestu vodje Področja ekonomike poslovanja, kjer koordinira delo različnih delovnih teles združenja, med drugim tudi odbora za trajnostne finance. V okviru ZBS je v obdobju 2010-2016 deloval kot predsednik odbora za upravljanje tveganj, med letoma 2012 in 2016 pa tudi kot član uredniškega odbora revije Bančni vestnik. Od leta 2019 je član izpitnega odbora za pridobitev Triple E EFCB certifikata v okviru Bančne šole pri Izobraževalnem centru ZBS, na kateri predava vsebine s področja operativnega tveganja. V obdobju 2013-2016 je izvajal funkcijo člana nadzornega sveta družbe Afaktor d.o.o., od julija 2016 pa je član nadzornega sveta Javnega sklada RS za podjetništvo. Junija 2015 je pridobil certifikat Združenja nadzornikov Slovenije ter z udeležbo na programih usposabljanja za nadzornike ohranja njegov aktivni status. Večino svojega prostega časa sicer namenja vzdržljivostnim športom, se ukvarja z avtogenim treningom, učenjem tujih jezikov in fotografijo.

Format

Mreženje

Mreženje

Osrednji govorniki in diskusije

Osrednji govorniki in diskusije

Novi trendi in globalno znanje

Novi trendi in globalno znanje

Primeri dobre prakse

Primeri dobre prakse

Interaktivne delavnice

Interaktivne delavnice

REGISTRACIJA - LAST CALL (-20 %)

Individualna kotizacija za podjetja

440 352 EUR (brez DDV)

Individualna kotizacija za fizične osebe

290 232 EUR (brez DDV)

Paket 5ka – od 5 do 9 udeležencev iz istega podjetja

380 304 EUR (brez DDV) / osebo

Paket 10ka – 10 ali več udeležencev iz istega podjetja

350 280 EUR (brez DDV) / osebo

Za več informacij o skupinskih prijavah nam pišite na cpoef@ef.uni-lj.si.

Za odpovedi po 8. marcu 2024 ni mogoče zagotoviti povračila. V primeru neudeležbe povračilo kotizacije ni možno. Izbor delavnic lahko spremenite najkasneje do 8. marca 2023.

*DDV ni vključen v ceno.

Pomembne informacije o vaši prijavi

Pomembne informacije


Če želite prijaviti več udeležencev, izpolnite vlogo za vsakega udeleženca posebej.

PRIJAVA je odprta do zapolnitve vseh mest. Po izpolnitvi prijavnega obrazca boste prejeli potrditev o prijavi s povzetkom izbranih delavnic na vaš e-poštni naslov.

ODPOVEDI so vračljive do 8. marca 2024. Po tem datumu se zaračunajo vse pristojbine. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

V primeru odjave po 8. marcu 2024 povračilo kotizacije ni več možno, kot tudi ne v primeru, da ste prijavljeni in se programa ne udeležite.

PLAČILO: Račun bo izdan v dveh tednih po dogodku.

Partnerji

Organizator

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO MGRT-logotip-e1490791644839