Program

Merjenje in analiza učinkov trajnostnih aktivnosti na družbo

Delavnica je razdeljena na tri vsebinske sklope. V prvem sklopu bomo najprej opredelili trajnostne aktivnosti in učinke ter njihove različne dimenzije. Nato jih bomo povezali v verigo vrednosti učinkov (ang. impact value chain), ki predstavlja temeljni konceptualni model za prepoznavanje in merjenje učinkov. V drugem sklopu se bomo osredotočili na merjenje učinkov. Metoda merjenja mora ustrezati namenu merjenja, zato bomo najprej govorili o različnih namenih merjenja učinkov, nato pa pregledali in primerjali obstoječe metode za merjenje učinkov. V tretjem sklopu bomo analizirali primer uporabe ene od možnih metod za merjenje učinkov, t.j. analize družbene stopnje donosa (ang. social return on investment – SROI), in sicer z vidika njene izvedbe (analiza preko sedmih korakov) in z vidika uporabe rezultatov (npr. komuniciranje, kontroling, razvoj strategije). Nazadnje bomo predebatirali prednosti in izzive merjenja učinkov. V okviru praktičnega dela delavnice bodo udeleženci za svojo organizacijo identificirali glavne učinke, ki jih imajo trajnostne aktivnosti in določili potrebne korake za analizo teh učinkov glede na namen analize.

Na delavnici boste:

•       spoznali verigo vrednosti učinkov na družbo kot podlago za njihovo merjenje ;

•       pregledali in primerjali nekaj metod za merjenje učinkov na družbo;

•       na primeru prikazali 7 korakov analize učinkov na družbo ter

•       prikazali različne namene, za katere lahko uporabimo rezultate analize učinkov na družbo.

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Mojca Marc

Mojca Marc je izredna profesorica na Katedri za management in organizacijo Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Na dodiplomskih in podiplomskih programih matične fakultete predava teme iz ekonomike poslovanja, poslovodnega računovodstva ter ekonomike projektov, sodeluje pa tudi na podiplomskih programih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Poučuje tudi na Ekonomski fakulteti Univerze v Rijeki in je gostujoča predavateljica na Ekonomski fakulteti Univerze v Zagrebu. Trenutno gostuje na Department of Management, Economics and Industrial Engineering univerze Politecnico di Milano. Doktorirala je na Univerzi v Sieni (Italija). Med doktorskim študijem se je raziskovalno izpopolnjevala tudi na Univerzi v Oxfordu (Velika Britanija). Raziskovalno se ukvarja s problematiko merjenja uspešnosti poslovanja podjetij, managerskimi sistemi kontrole in sistemi za obvladovanje tveganj. Bila je članica WIPO-ve skupine strokovnjakov za ekonomske vidike intelektualne lastnine v državah v tranziciji v letu 2011. Sodeluje izvedbi svetovalnih projektov za različna slovenska podjetja, kjer običajno pokriva vsebine vezane na ekonomiko in financiranje poslovanja. Sodelovala je v EU Tempus projektu “Third-Cycle Doctoral Programme in Economics and Business” s katerim je Ekonomska fakulteta Univerze v Sarajevu (Bosna in Hercegovina) uspešno razvila in vzpostavila doktorski program iz ekonomije in poslovanja. V okviru Erasmus projekta sodeluje pri razvoju izobraževalnega programa s področja merjenja družbene stopnje donosa na investicije. Od leta 2013 deluje kot predsednica Uredniškega odbora Založništva EF, je recenzentka za več znanstvenih revij, pred kratkim pa je bila imenovana za glavno urednico Economic and Business Review.

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Nina Ponikvar

Nina Ponikvar je izredna profesorica za področje ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je članica Katedre za ekonomijo ter pridružena članica Katedre za podjetništvo ter Katedre za management in organizacijo. Poučuje predmete s področja mikro in makro ekonomike, upravljavske ekonomike ter ekonomike projektov. Raziskovalno jo zanimajo različni vidiki panožne in podjetniške dinamike. Prav tako se ukvarja s področjem ekonomskih evalvacij in študij družbene stopnje donosa projektov. Objavila je več prispevkov v znanstvenih revijah in monografijah. Sodeluje pri različnih raziskovalnih projektih, ki jih financira ARRS, aplikativnih projektih za gospodarstvo ter pri poslovnem izobraževanju in usposabljanju na CPOEF. V okviru Erasmus+ projekta je sodelovala pri razvoju izobraževalnega programa s področja merjenja družbene stopnje donosa na investicije.

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Darja Peljhan

Darja Peljhan je redna profesorica za področje ekonomike poslovanja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je članica Katedre za management in organizacijo, pridružena članica Katedre za računovodstvo in revizijo ter članica Komisije za znanstveno raziskovalno delo in doktorski študij. Raziskuje vlogo in uporabo managerskih sistemov kontrole pri odločanju managerjev. Je nosilka predmetov Uvod v poslovanje in Analiza poslovanja. Sodeluje pri predmetih Računovodstvo za managerje in Računovodske informacije za odločanje. Diplomirala, magistrirala in doktorirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Strokovno se je izpopolnjevala na Univerzi v Varšavi, na inštitutu The European Institute for Advanced Studies in Management v Bruslju ter na University of Greenwich Business School v Londonu. Deluje kot gostujoča raziskovalka in predavateljica na tujih univerzah. Je članica programske skupine Vpliv upravljanja, organizacijskega učenja in managementa znanja ter inovacij na organizacije v starajočih se družbah (ARRS). Sodeluje pri številnih raziskovalnih in aplikativnih projektih za gospodarstvo ter pri poslovnem izobraževanju in usposabljanju na CPOEF. Rezultate raziskav redno predstavlja na konferencah ter objavlja v člankih in monografijah. Prejela je nagrado Odlični v znanosti, ki jo podeljuje ARRS. Je članica European Accounting Association (EAA) in Management Control Association (MCA) ter članica Društva slovenska akademija za management (SAM). Je članica uredniških odborov in recenzentka v mednarodnih revijah s področja managementa in poslovodnega računovodstva.

Format

Mreženje

Mreženje

Osrednji govorniki in diskusije

Osrednji govorniki in diskusije

Novi trendi in globalno znanje

Novi trendi in globalno znanje

Primeri dobre prakse

Primeri dobre prakse

Interaktivne delavnice

Interaktivne delavnice

REGISTRACIJA

Individualna kotizacija za podjetja

490 EUR (brez DDV)

Individualna kotizacija za fizične osebe

343 EUR (brez DDV)

Paket 5ka – od 5 do 9 udeležencev iz istega podjetja

420 EUR (brez DDV) / osebo

Paket 10ka – 10 ali več udeležencev iz istega podjetja

390 EUR (brez DDV) / osebo

Za več informacij o skupinskih prijavah nam pišite na cpoef@ef.uni-lj.si.

Za odpovedi po 10. marcu 2023 ni mogoče zagotoviti povračila. V primeru neudeležbe povračilo kotizacije ni možno. Izbor delavnic lahko spremenite najkasneje do 10. marca 2023.

*DDV ni vključen v ceno.

Pomembne informacije o vaši prijavi

Pomembne informacije


Če želite prijaviti več udeležencev, izpolnite vlogo za vsakega udeleženca posebej.

PRIJAVA je odprta do zapolnitve vseh mest. Po izpolnitvi prijavnega obrazca boste prejeli potrditev o prijavi s povzetkom izbranih delavnic na vaš e-poštni naslov.

ODPOVEDI so vračljive do 10. marca 2023. Po tem datumu se zaračunajo vse pristojbine. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

V primeru odjave po 10. marcu 2023 povračilo kotizacije ni več možno, kot tudi ne v primeru, da ste prijavljeni in se programa ne udeležite.

PLAČILO: Račun bo izdan v dveh tednih po dogodku.

Partnerji

Organizator

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO MGRT-logotip-e1490791644839 TGZ_SRIPT_logo_final