Program

Merjenje in analiza družbenih učinkov trajnostnih aktivnosti

Delavnica je razdeljena na tri vsebinske sklope. V prvem sklopu bomo najprej opredelili trajnostne aktivnosti in učinke ter njihove različne dimenzije. Nato jih bomo povezali v verigo vrednosti učinkov (ang. impact value chain), ki predstavlja temeljni konceptualni model za prepoznavanje in merjenje učinkov. V drugem sklopu se bomo osredotočili na merjenje učinkov. Metoda merjenja mora ustrezati namenu merjenja, zato bomo najprej govorili o različnih namenih merjenja učinkov, nato pa pregledali in primerjali obstoječe metode za merjenje učinkov. V tretjem sklopu bomo analizirali primer uporabe ene od možnih metod za merjenje učinkov, t.j. analize družbene stopnje donosa (ang. social return on investment – SROI), in sicer z vidika njene izvedbe (analiza preko sedmih korakov) in z vidika uporabe rezultatov (npr. komuniciranje, kontroling, razvoj strategije). Nazadnje bomo predebatirali prednosti in izzive merjenja učinkov. V okviru praktičnega dela delavnice bodo udeleženci za svojo organizacijo identificirali glavne učinke, ki jih imajo trajnostne aktivnosti in določili potrebne korake za analizo teh učinkov glede na namen analize.

Na delavnici boste:

•       spoznali verigo vrednosti učinkov na družbo kot podlago za njihovo merjenje ;

•       pregledali in primerjali nekaj metod za merjenje učinkov na družbo;

•       na primeru prikazali 7 korakov analize učinkov na družbo ter

•       prikazali različne namene, za katere lahko uporabimo rezultate analize učinkov na družbo.

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Vesna Žabkar

Vesna Žabkar je redna profesorica na katedri za trženje na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in vodja enega najuspešnejših raziskovalnih programov s področja ekonomije in poslovnih ved na ARRS "Izzivi vključujočega trajnostnega razvoja v prevladujoči paradigmi ekonomskih in poslovnih znanosti«. Je vidna predstavnica več mednarodnih in domačih stanovskih združenj, prejemnica mnogih mednarodnih nagrad, tudi Zlate plakete Univerze v Ljubljani, gostuje na tujih univerzah, med drugim na Katedri za mednarodno trženje dunajske univerze. V strokovnem delu sodeluje s številnimi velikimi in srednje velikimi podjetji v Sloveniji, v zadnjem času tudi v okviru raziskave Trajnostni poslovni indeks. Področja delovanja: trajnostno in odgovorno vedenje potrošnikov, trajnostno naravnanost podjetij ter medkulturno raziskovanje potrošnikov, integrirano marketinško komuniciranje in merjenje uspešnosti komuniciranja, analitika za marketinške odločitve (kvantitativne raziskave, življenjska vrednost kupca, napoved prodaje). Svetovala je podjetjem kot so Atlantic Grupa, Bayer, Mercator, Merkur, NLB, Panvita in Petrol.

Biotehniška fakulteta v Ljubljani

Lučka Kajfež Bogataj

Lučka Kajfež Bogataj predava kot redna profesorica na Biotehniški fakulteti, Fakulteti za matematiko in fiziko, Fakulteti za družbene vede in na Fakulteti za arhitekturo na Univerzi v Ljubljani. Posveča se raziskavam s področja aplikativne meteorologije in s področja podnebnih sprememb. Delovala je kot članica IPCC (Medvladnega odbora za podnebne spremembe pri OZN) v Ženevi, članica upravnega odbora GWP (Globalno partnerstvo za vodo) v Stockholmu in kot članica skupine za etiko in podnebne spremembe pri UNESCO.  Leta 2007 je IPCC za prizadevanje pri ozaveščanju javnosti o usodnih posledicah segrevanja ozračja prejel Nobelovo nagrado za mir in tako je tudi Lučka Kajfež Bogataj, kot del ekipe IPCC, postala soprejemnica Nobelove nagrade. Leto dni pozneje ji je takratni predsednik Slovenije, Danilo Türk, podelil red za zasluge »za odmevno znanstveno delo na področju proučevanja podnebnih sprememb ter njeno predanost varovanju okolja«. Medaljo za znanstvene zasluge ji je podelila Univerza v Verakruzu (2008), častni doktorat pa Univerza na Primorskem (2011), na evropski ravni je bila imenovana v skupino žensk, ki navdihujejo Evropo (2012). Raziskovalno se osredotoča na področje podnebnih sprememb in aplikativne meteorologije, še zlasti na vpliv vremena in podnebnih sprememb na rastlinsko pridelavo in človeka. Sodeluje pri številnih projektih, tako nacionalnih kot mednarodnih.

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Aljoša Valentinčič

Aljoša Valentinčič je redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktorat je zaključil na University of Glasgow, Velika Britanija. Poučuje predmete iz področja poslovnih financ, finančnega managementa, finančne analize, finančnega računovodstva, v študijskem leto 2021/2022 pa je na podiplomskem vpeljal predmet Nevroekonomija. Vsebine iz tega področja tudi sicer vključuje v ostale predmete. Svoje raziskovalno delo objavlja v različnih kakovostnih mednarodnih znanstvenih revijah (European Accounting Review, Emerging Markets Review, Journal of Business Finance & Accounting, Accounting in Europe, PNAS) in je član uredniških odborov nekaterih izmed teh revij ter recenzent za te revije. Je dolgoletni aktivni član European Accounting Association, kjer je bil član UO in predsednik Stalnega znanstvenega odbora pri EAA dva polna mandata. Kot član konzorcija desetih evropskih univerz je pridobil financiranje v okviru 7. OP EU (INTACCT). Bil je gostujoči predavatej in/ali raziskovalec na Univerzi v Amsterdamu, Univerzi v Grazu, Univerzi v Cagliriju, London School of Economics and Political Sciences in gostoval na University of North Carolina, Chapel Hill samostojno in v okviru Erasmus+ programa. Dva mandata je bil prodekan za znanstvenoraziskovalno delo in doktorski študij. V tem obodobju je fakulteta prvič dobila akreditacijo AACSB in reakreditacijo EQUIS. Bil je član nadzornih svetov in revizijskih komisij, tudi na Zavarovalnici Triglav, sodeluje z Združenjem nadzornikov Slovenije in Slovenskim inštitutom za revizijo. Je član svetov zavodov OŠ Franceta Bevka in Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani. V kolumnah za časnik Finance je spodbujal bralce k razmisleku o temeljnih ekonomskih zakonitostih v lokalnem okolju. Občasno promovira znanstvena spoznanja na poljuden način na TV (oddaja Ugriznimo znanost) in dogodkih (Znanost na cesti in drugi).

Format

Mreženje

Mreženje

Osrednji govorniki in diskusije

Osrednji govorniki in diskusije

Novi trendi in globalno znanje

Novi trendi in globalno znanje

Primeri dobre prakse

Primeri dobre prakse

Interaktivne delavnice

Interaktivne delavnice

REGISTRACIJA

Individualna kotizacija za podjetja

440 EUR (brez DDV)

Individualna kotizacija za fizične osebe

290 EUR (brez DDV)

Paket 5ka – od 5 do 9 udeležencev iz istega podjetja

380 EUR (brez DDV) / osebo

Paket 10ka – 10 ali več udeležencev iz istega podjetja

350 EUR (brez DDV) / osebo

Za več informacij o skupinskih prijavah nam pišite na cpoef@ef.uni-lj.si.

Za odpovedi po 8. marcu 2024 ni mogoče zagotoviti povračila. V primeru neudeležbe povračilo kotizacije ni možno. Izbor delavnic lahko spremenite najkasneje do 8. marca 2023.

*DDV ni vključen v ceno.

Pomembne informacije o vaši prijavi

Pomembne informacije


Če želite prijaviti več udeležencev, izpolnite vlogo za vsakega udeleženca posebej.

PRIJAVA je odprta do zapolnitve vseh mest. Po izpolnitvi prijavnega obrazca boste prejeli potrditev o prijavi s povzetkom izbranih delavnic na vaš e-poštni naslov.

ODPOVEDI so vračljive do 8. marca 2024. Po tem datumu se zaračunajo vse pristojbine. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

V primeru odjave po 8. marcu 2024 povračilo kotizacije ni več možno, kot tudi ne v primeru, da ste prijavljeni in se programa ne udeležite.

PLAČILO: Račun bo izdan v dveh tednih po dogodku.

Partnerji

Organizator

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO MGRT-logotip-e1490791644839 TGZ_SRIPT_logo_final