Program

Kvaliteta zaposlitev intelektualnega kapitala in zelenih zaposlitev ter produktivnost podjetij

V turbuletnih časih, ko se podjetja soočajo z izzivi kratkoročnih šokov na mednarodnih trgih, ki se prepletajo z izzivi, ki jih povzročajo dolgoročne strukturne spremembe in zahteve nove tehnološke revolucije ter trajnostnega razvoja, so kadri ključni dejavnik uspeha. Kadri so tudi ključni element neotipljivega kapitala, ki je v družbi znanja tisti element, ki prispeva lahko celo več k uspehu kot standardni opredmeteni kapital. K uspehu podjetja prispevajo vsi, od vodstvenega kadra, razvojnih poklicev do vseh ostalih, ki skupaj razvijajo odporno, inovativno in uspešno podjetje. Cilj delavnice je analizirati stanje v slovenskih podjetjih, primerjalno s stanjem v ostalih državah, ter prikazati vpliv zelenih in ostalih razvojnih zaposlitev na uspešnost podjetij.

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Tjaša Redek

Tjaša Redek je redna profesorica ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Predava razvojno ekonomijo, politiko konkurenčnosti, aplikativno makroekonomijo in mikroekonomijo. Njeno raziskovanje se osredotoča na različne razvojne teme in trg dela. Proučevala je politike brezposelnosti, spretnosti in zaposljivosti, tudi v povezavi z razvojem in usklajevanjem politik za spodbujanje zaposlovanja. Analizirala je vlogo različnih oblik zaposlovanja za podjetja, težave s prostimi delovnimi mesti v podjetjih, vlogo tujcev (delavci migranti), razmerja med zaposlitvijo in različnimi drugimi dejavniki (starost, izobrazba, spretnosti) ter negativne posledice dolgotrajne brezposelnosti. Njeno delo se je osredotočalo tudi na različne prekarne oblike zaposlitve z vidika delavcev in podjetij. Zaposlitvene značilnosti (prekarno delo) je povezala z izobrazbo in poklicem. Sodelovala je pri številnih nacionalnih projektih in tudi več mednarodnih, delovala je tudi kot vodja več projektov/ projektnih skupin. Izkušnje in znanje je pridobivala na vrhunskih domačih in tujih institucijah, med drugim tudi na London School of Economics (LSE).

Format

Mreženje

Mreženje

Osrednji govorniki in diskusije

Osrednji govorniki in diskusije

Novi trendi in globalno znanje

Novi trendi in globalno znanje

Primeri dobre prakse

Primeri dobre prakse

Interaktivne delavnice

Interaktivne delavnice

REGISTRACIJA

Individualna kotizacija za podjetja

490 EUR (brez DDV)

Individualna kotizacija za fizične osebe

343 EUR (brez DDV)

Paket 5ka – od 5 do 9 udeležencev iz istega podjetja

420 EUR (brez DDV) / osebo

Paket 10ka – 10 ali več udeležencev iz istega podjetja

390 EUR (brez DDV) / osebo

Za več informacij o skupinskih prijavah nam pišite na cpoef@ef.uni-lj.si.

Za odpovedi po 10. marcu 2023 ni mogoče zagotoviti povračila. V primeru neudeležbe povračilo kotizacije ni možno. Izbor delavnic lahko spremenite najkasneje do 10. marca 2023.

*DDV ni vključen v ceno.

Pomembne informacije o vaši prijavi

Pomembne informacije


Če želite prijaviti več udeležencev, izpolnite vlogo za vsakega udeleženca posebej.

PRIJAVA je odprta do zapolnitve vseh mest. Po izpolnitvi prijavnega obrazca boste prejeli potrditev o prijavi s povzetkom izbranih delavnic na vaš e-poštni naslov.

ODPOVEDI so vračljive do 10. marca 2023. Po tem datumu se zaračunajo vse pristojbine. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

V primeru odjave po 10. marcu 2023 povračilo kotizacije ni več možno, kot tudi ne v primeru, da ste prijavljeni in se programa ne udeležite.

PLAČILO: Račun bo izdan v dveh tednih po dogodku.

Partnerji

Organizator

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO MGRT-logotip-e1490791644839 TGZ_SRIPT_logo_final