Program

Transformacija poslovnih procesov

Ne glede na to, iz katerega razloga in na kakšen način se lotimo poslovne transformacije, pridemo do tega, da je potrebno opredeliti in oblikovati ali urediti in optimizirati poslovne procese. To je razlog, da povsod v svetu narašča zanimanje za poslovne procese oziroma za projekte njihovega izboljševanja. Projekti pa so se na tem področju izkazali za zelo zahtevne, pogosto niso realizirani do konca in ne prinašajo pričakovanih rezultatov. Namen delavnice je, da spoznate sodobne trende, že uveljavljene pristope ter izzive in pasti na področju transformacije poslovnih procesov. Obravnavali jih bomo skozi številne primere, pri čemer bo poudarek na izmenjavi mnenj ter praktičnemu delu. Predavatelji imajo na obravnavanih področjih veliko znanja in izkušenj iz različnih podjetij in drugih organizacij.

Vsebina delavnice vključuje:

 • Sodobne metode managementa poslovnih procesov: bolj in manj radikalne pristope k preoblikovanju procesov; opredelitev poslovnih procesov od začetka do konca; metode za opredelitev, modeliranje, analizo in preoblikovanje procesov; analizo in preoblikovanje procesov z vidika stranke.
 • Igrifikacijo: vpeljavo elementov igrifikacije v management procesov; okvire za načrtovanje igrifikacije in praktične primere izvajanja.
 • Spremljanje, merjenje in kontroliranje izvajanja poslovnih procesov: oblikovanje sistema merjenja, pasti pri oblikovanju sistema merjenja, vloga poslovnega obveščanja in analitike.
 • Izvedbo transformacije procesov: vzpostavitev procesne organizacije, lastništva in skrbništva poslovnih procesov; kako pripraviti ljudi na spremembe; informatizacijo poslovnih procesov z rešitvami ERP in orodji za avtomatizacijo poslovnih procesov.

PROFIL UDELEŽENCEV:

Delavnica je namenjena vsem, ki želite poglobili svoja znanja na področju transformacije poslovnih procesov.

Oblikovana je za:

 • managerje v gospodarstvu in javni upravi,
 • lastnike in skrbnike poslovnih procesov,
 • direktorje ali vodje organizacij, kakovosti, HRM, informatike, digitalizacije,
 • revizorje poslovanja in informatike, vodje kontrolinga,
 • analitike in načrtovalce področij organizacije, procesov, kadrov, informatike, digitalizacije,
 • načrtovalce in vodje projektov na področju digitalizacije, prenove poslovnih procesov, poslovne odličnosti, inovacij in inovativnosti ter sprememb,
 • specialiste s področij strateškega načrtovanja, organizacije, poslovnih procesov, kadrov, kontrolinga, nadzora kakovosti, informatike, digitalizacije.

Urnik – 1. dan
Urnik – 2. dan

Predavatelj/i:

IT

Mojca Indihar Štemberger

Dr. Mojca Indihar Štemberger je redna profesorica na Katedri za poslovno informatiko in logistiko Ekonomske fakultete v Ljubljani. Kot profesorica, raziskovalka in svetovalka se že 20 let aktivno ukvarja s poslovnimi procesi, kot vodja projekta ali sodelavka pa je nabrala veliko izkušenj iz prakse pri več projektih s področja prenove poslovnih procesov v zasebnem in javnem sektorju. Na tem področju je objavila več kot 30 znanstvenih in strokovnih člankov. Trenutno je predstojnica Katedre za poslovno informatiko in logistiko ter vodja magistrskega študijskega programa poslovna informatika.

IT

Jurij Jaklič

Dr. Jurij Jaklič je redni pofesor na Katedri za poslovno informatiko in logistiko Ekonomske fakultete v Ljubljani. Na dodiplomskem in podiplomskem študiju predava predvsem predmete s področja podatkovne analitike. Na tem področju v kontekstu digitalizacije in transformacije poslovnih procesov deluje tudi svetovalno in raziskovalno. Bil je vodja ali sodelavec na več projektih s tega področja.

IT

Jure Erjavec

Dr. Jure Erjavec je docent na Katedri za poslovno informatiko in logistiko Ekonomske fakultete v Ljubljani in vodja magistrskega programa poslovna logistika na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se s področji managementa oskrbnih verig, poslovno logistiko in digitalno preobrazbo organizacij. Bil je vodja ali sodelavec pri številnih svetovalnih projektih, v zadnjem času predvsem s področja poslovne analitike, logistike, privzemanja tehnologij, igrifikacije in managementa upravljanja s tveganji.

Dimenzija dogodka

Poslovno mreženje

Poslovno mreženje

Novi trendi in znanja

Novi trendi in znanja

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Interaktivne, praktično usmerjene delavnice

Interaktivne, praktično usmerjene delavnice

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Postanite partner

Postanite partner nečesa izjemnega.

Postanite partner dogodka Knowledge Matters 2020 in uživajte v izjemni izpostavljenosti in dvodnevnem srečanju z voditelji iz srednje ter vzhodne Evrope. Za informacije o partnerskih priložnostih in paketih, ki so vam na voljo pišite na: cpoef@ef.uni-lj.si

PRIJAVITE SE

Partnerji

Organizator

Postanite partner

Early bird prijava

210 EUR za program enega izobraževalnega dne in 310 EUR za udeležbo na obeh izobraževalnih dnevih.*

* V ceno kotizacije ni vključen DDV.


Najprej, prosimo izberite ali se prijavljate za en dan ali dva. V naslednjem koraku se nato prijavite ALI na eno dvodnevno delavnico ALI na dve enodnevni delavnici (ne morete pa se torej prijaviti na dvodnevno delavnico in hkrati na enodnevno delavnico)

Na kateri dan se privljate

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

1.) Če se boste udeležili dvodnevne delavnice, prosimo izberite eno dvodnevno delavnico:


2.) Če se boste udeležili enodnevne delavnice, prosimo izberite dve enodnevni delavnici:

delavnica 1 (18.9.2019):

delavnica 2 (19.9.2019):

Individualna prijava


Prosimo izberite ali se prijavljate za en dan ali dva

Na kateri dan se privljate

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

1.) Če se boste udeležili dvodnevne delavnice, prosimo izberite eno dvodnevno delavnico:


2.) Če se boste udeležili enodnevne delavnice, prosimo izberite dve enodnevni delavnici:

delavnica 1 (18.9.2019):

delavnica 2 (19.9.2019):

Partnerski paketi


Izberite paket:

Napišite imena in priimke 5-ih oseb, ki jih prijavljate ter katere delavnice bodo obiskovali (1 dvodnevna ali 2 enodnevni na osebo):

Napišite imena in priimke 10-ih oseb, ki jih prijavljate ter katere delavnice bodo obiskovali (1 dvodnevna ali 2 enodnevni na osebo):