Program

Psihologija oddaljenosti in digitalizacije

Psihologija oddaljenosti in digitalizacije poudarja pozitivne in negativne učinke neprestane virtualne povezanosti in vpliva na emocionalno in družbeno življenje posameznika. Poleg pozitivnih vidikov digitalizacije in dela na daljavo izpostavljamo tudi številne negativne. Slednji so še toliko bolj izraziti v primeru nenadnih in množičnih ‘selitev’ zaposlenih v delo od doma, ter neprestane povezanosti z virtualnimi tehnološkimi platformami, ki spreminjajo način koordinacije vsakdanjega življenja in spremembo družbenih navad. Zaposleni pri delu na daljavo poročajo težje navezovanje družbenih stikov, občutke izoliranosti in osame zaradi manjšega fizičnega stika z organizacijo in manj kakovostnega druženja s svojimi sodelavci. Navedeno ima lahko negativne posledice tudi na psihosocialne motnje in zdravje zaposlenih. Ti učinki imajo tudi zelo oprijemljive ekonomske posledice, tako za organizacije ko tudi za gospodarski sistem.

Delavnica ponuja razumevanje dejavnikov, ki vodijo v osamo delavcev na daljavo. Ponuja konkretna orodja za oblikovanje dela in sistemov sodelovanja pri delu v virtualnih ali hibridnih timih, ki preprečujejo negativne učinke fizične oddaljenosti.

Pridobljeno znanje:

  • Razumevanje dejavnikov, ki vodijo v izoliranost, osamo in posledične psihosocialne motnje zaposlenih, ki delajo na daljavo.
  • Kako oblikovati delo in delovne sisteme sodelovanja v virtualnih ali hibridnih timih, da preprečimo negativne vidike digitalizacije.
  • Katere prijeme uporabljati pri delu na daljavo, da zmanjšamo občutke osame in izolacije.

Management

Matej Černe

Dr. Matej Černe je izredni profesor za področje managementa in organizacije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. V raziskovalnem, pedagoškem in svetovalnem delu se osredotoča na inovativnost, ustvarjalnost, organizacijsko vedenje in psihologijo ter vodenje v digitalni dobi. Za svoje raziskovanje je prejel številne mednarodne nagrade in objavljal v najboljših revijah s področja managementa. Deluje kot član uredniških odborov v znanstvenih revijah in je aktiven v mednarodnih raziskovalnih združenjih. V preteklosti je deloval kot vodja Laboratorija za odprte inovacijske sisteme na Centru odličnosti COBIK, kjer se je ukvarjal s so-ustvarjanjem prebojnih rešitev za visokotehnološko podjetništvo v Sloveniji in Jadranski regiji. V okviru platforme Co-Invest se je ukvarjal s coachingom potencialnih podjetnikov na področjih tehnik spodbujanja ustvarjalnosti in oblikovanja poslovnih modelov. S področja spodbujanja ustvarjalnosti, managementa sprememb, digitalne preobrazbe in inovacijskih sistemov je bil del številnih izobraževalnih programov ali delavnic v podjetjih, kot so npr. Talum, Trimo, Unior, Sumida, Triglav, NLB, ETI Izlake, Študentski servis, Iskraemeco, Gorenje, Triglav, Metronic, Comtrade, Cosylab.

Format

Networking

Networking

Keynote speakers and discussions

Keynote speakers and discussions

New trends and global knowledge

New trends and global knowledge

Experiential activities

Experiential activities

Interactive workshops

Interactive workshops

REGISTRATION

Individual application

190 EUR (VAT excluded)

Group application

Up to 5 participants - 840 EUR (VAT excluded)
Up to 10 participants - 1.300 EUR (VAT excluded)
For more information on group registration, contact us at cpoef@ef.uni-lj.si.

For companies that are members of SRIPT, participation in the program is free of charge (until the places are filled). When you apply insert the code SRIPT in the notes.

The fee covers attendance at all workshops, keynote talks and round table. In case of unexpected circumstances, CBE reserves the right to cancel the workshops. No refunds can be guaranteed for cancellations after 10 March 2022. No refunds will be made in case of no-show. You can change your selected schedule no later than 10 March 2022.

*VAT is not included in the price.

Important information about your application

Important information


To register multiple participants fill out the application for each participant separately.

REGISTRATION is open until all places are filled. After filling out the registration form, your will receive confirmation email with a summary of selected workshops.

CANCELLATIONS are refundable until 10 March 2022. After this date all fees will be charged. Thank you for your understanding.

PAYMENT: Your invoice will be issued within 2 weeks of the event.

Our partners

Organiser

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO MGRT-logotip-e1490791644839 TGZ_SRIPT_logo_final