Program

Sodobni HR – pobudnik, soustvarjalec in sledilec sprememb

Spremembe, ki jih narekujejo industrija 4.0, novi storitveni poslovni modeli in trendi na trgu dela, so neločljivo povezne s preoblikovanjem na področju človeških virov. Obenem so spremembe, ki se neposredno tičejo ljudi, kot so spremembe sistema plač in nagrajevanja, spremembe v organizacijski kulturi, kadrovska prestrukturiranja in organizacijske spremembe same po sebi velik izziv, ki zahteva dobro premišljene odločitve in aktivnosti.

Na dvodnevni delavnici se bomo ukvarjali s strateškim pomenom in praktičnimi izzivi sprememb, ko je HR v vlogi pobudnika ali soustvarjalca sprememb. Delavnica bo temeljila na primerih procesov sprememb na področju HR v izbranih podjetjih z uspešno izvedeno transformacijo. Spoznali bomo dobre prakse, koristne trike in razmišljali, kako se izogniti pastem uvajanja sprememb. Zaključili bomo z razmišljanjem o novih modelih HR, napovedovanju zmožnosti za prihodnost in izzivih HR ob prehodu v prihodnje faze gospodarskega cikla.

PROFIL UDELEŽENCEV:

HRM managerji in kadrovski strokovnjaki

POLEG PREDAVATELJEV BODO V DELAVNICO VKLJUČENI STROKOVNJAKI:

  • Maja Majstorović Hajduković je strokovnjakinja na področju kadrovskih procesov in transformacije organizacijske kulture, ustanoviteljica Agile People Slovenia, certificirana Agile HR inštruktorica in članica mednarodne skupine inštruktorjev Agile People. Ima več kot 17 let izkušenj v različnih kadrovskih vlogah v mednarodnem IT(Comtrade) ter slovenskem trgovskem podjetju (Big Bang) ter svojem kadrovsko svetovalnem podjetju www.agilepeople.si. 
    Majina strast je pomagati vodjem in kadrovskim ekipam do zmage s spremembami – krepitvijo moči v digitalnem času z močnimi ekipami, osredotočenim vodstvom in inovativnim HR. Ker ima HR priložnost voditi organizacijsko spremembo v podjetju, se moramo osredotočiti na ustvarjanje boljših delovnih mest z razvojem posameznikov in multifunkcijskih timov.
    http://www.agilepeople.si/ https://www.linkedin.com/in/maja-majstorovic-hajdukovic/

Urnik – 1.dan
Urnik – 2.dan

Predavatelj/i:

Človeški viri

Robert Kaše

Dr. Robert Kaše je izredni profesor za področje managementa in organizacije na Katedri za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter gostujoči predavatelj na Toulouse Business School. Raziskovalno se ukvarja s socialnimi omrežji, strateškim managementom človeških virov, karierami in delom v timih. Svoje raziskovalno delo redno objavlja v uglednih mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah, deluje pa tudi kot član uredniških odborov vodilnih revij na področju managementa človeških virov. Je ambasador HR divizije združenja Academy of Management za Slovenijo in mreže 5C, ki se ukvarja s primerjalnimi vidiki karier ljudi v več kot 30-tih državah sveta. Deluje kot član strokovnih svetov za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za izobraževanje, znanosti in šport ter strokovnega sveta Zavoda za zaposlovanje RS. Pogosto se pojavlja v vlogi organizatorja znanstvenih in strokovnih srečanj ter kot predavatelj zaključenim skupinam strokovnjakov in managerjev v uglednih domačih in mednarodnih podjetjih. Ker trdno verjame v nujnost povezovanja raziskovalne dejavnosti s prakso, redno dela na aplikativnih strateških projektih v gospodarstvu.

Človeški viri

Nada Zupan

Dr. Nada Zupan je redna profesorica na Katedri za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistrski študij je opravila na Univerzi Cornell, ZDA, doktoririrala pa leta 1999 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja managementa človeških virov. Glavna področja njenega pedagoškega in raziskovalnega dela so strateški management človeških virov, človeški kapital, management talentov, sistemi plač in nagrajevanja ter poslovno komuniciranje. Ima dolgoletne izkušnje z managerskim usposabljanjem in svetovalnim delom pri pripravi kadrovskih strategij in prenovi sistemov plač in nagrajevanja, saj rada povezuje teorijo in prakso. Na Ekonomski fakulteti je nosilka več dodiplomskih in podiplomskih predmetov, povezanih z managementom človeških virov in poslovnim komuniciranjem ter deluje mednarodno kot gostujoča predavateljica na partnerskih univerzah. Sodeluje v več mednarodnih in domačih raziskovalnih projektih. Dr. Zupanova je objavila prek 70 znanstvenih in strokovnih prispevkov, med drugim v mednarodnih revijah IJHRM, IJM, HRM, EJIM, JEEMS in EBR ter v monografijah pri domačih in tujih založbah (npr. Edward Elgar, Gower in Nova Science). Redno sodeluje na tujih in domačin znanstvenih in strokovnih konferencah. Je avtorica knjige Nagradite uspešne in sourednica knjige Menedžment človeških virov. Je aktivna članica Slovenske kadrovske zveze in je vodila projektno skupino za pripravo Standardov slovenske kadrovske stroke.

Dimenzija dogodka

Poslovno  mreženje

Poslovno mreženje

Novi trendi in znanja

Novi trendi in znanja

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Interaktivne, praktično usmerjene  delavnice

Interaktivne, praktično usmerjene delavnice

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Postanite partner

Postanite partner nečesa izjemnega.

Postanite partner dogodka Knowledge Matters 2020 in uživajte v izjemni izpostavljenosti in dvodnevnem srečanju z voditelji iz srednje ter vzhodne Evrope. Za informacije o partnerskih priložnostih in paketih, ki so vam na voljo pišite na: cpoef@ef.uni-lj.si

PRIJAVITE SE

Partnerji

Organizator

Postanite partner

Early bird prijava

210 EUR za program enega izobraževalnega dne in 310 EUR za udeležbo na obeh izobraževalnih dnevih.*

* V ceno kotizacije ni vključen DDV.


Najprej, prosimo izberite ali se prijavljate za en dan ali dva. V naslednjem koraku se nato prijavite ALI na eno dvodnevno delavnico ALI na dve enodnevni delavnici (ne morete pa se torej prijaviti na dvodnevno delavnico in hkrati na enodnevno delavnico)

Na kateri dan se privljate

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

1.) Če se boste udeležili dvodnevne delavnice, prosimo izberite eno dvodnevno delavnico:


2.) Če se boste udeležili enodnevne delavnice, prosimo izberite dve enodnevni delavnici:

delavnica 1 (18.9.2019):

delavnica 2 (19.9.2019):

Individualna prijava


Prosimo izberite ali se prijavljate za en dan ali dva

Na kateri dan se privljate

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

1.) Če se boste udeležili dvodnevne delavnice, prosimo izberite eno dvodnevno delavnico:


2.) Če se boste udeležili enodnevne delavnice, prosimo izberite dve enodnevni delavnici:

delavnica 1 (18.9.2019):

delavnica 2 (19.9.2019):

Partnerski paketi


Izberite paket:

Napišite imena in priimke 5-ih oseb, ki jih prijavljate ter katere delavnice bodo obiskovali (1 dvodnevna ali 2 enodnevni na osebo):

Napišite imena in priimke 10-ih oseb, ki jih prijavljate ter katere delavnice bodo obiskovali (1 dvodnevna ali 2 enodnevni na osebo):