Program

Inoviranje – od ideje do sistema

Inovativnost je ključnega pomena za doseganje konkurenčnosti in dolgoročne uspešnosti podjetja. Zaradi (digitalne) globalizacije in 4. industrijske revolucije je vse bolj nujen pristop k inovativnosti, ki je hiter in hkrati omogoča zmanjševanje tveganj ter povečuje verjetnost poslovnega uspeha. V takšnih razmerah prav vsako podjetja, majhno ali veliko, B2B ali B2C, potrebuje portfelj inovacijskih projektov na 3 ravneh inovativnosti. Portfelj inovacijskih projektov mora podpirati boljše izkoriščanje sedanjih poslovnih modelov (Raven 1 – inoviranje procesov in izboljševanje proizvodov in storitev) in razvoj novih poslovnih modelov (Raven 2 – inkrementalne inovacije in Raven 3 – radikalne inovacije) v podjetju.

Namen delavnice je s pomočjo najsodobnejših tehnik odprtega in vitkega inoviranja predstaviti celovit okvir inoviranja v podjetju. Nadgradili boste svoja znanja in veščine, ki so potrebni za uspešno inoviranje v sodobnem času. Znanje, pridobljeno v okviru dvodnevne delavnice, vam bo na temelju »kvantnega« oziroma »ekosistemskega« razumevanja inoviranja omogočilo vzpostavitev oziroma prenovo celovitega sistema inoviranja v organizaciji. Spoznali boste, kakšna je v tem sistemu vloga vrhnjega managementa, vloga glavnega koordinatorja inoviranja (CInO – Chief Innovation Officer), vloga vodij inovacijskih pobud in njihovih sponzorjev, katera so najprimernejša orodja in principi za uspešno inoviranje ter kaj je potrebno storiti za izboljšanje kulture inoviranja. Približno polovico časa bo namenjeno projektnemu delu razvoja inovativnega poslovnega modela, ko boste na konkretnem primeru spoznali ključna sodobna orodja in voditeljske pristope pri vodenju inovacijskih projektov, kar vam bo omogočilo prevzem vloge vodje, sponzorja ali udeleženca inovacijskega projekta v podjetju.

PROFIL UDELEŽENCEV:

Vrhnji (C raven) ali srednji management (B raven) različnih poslovnih in podpornih funkcij, vključen v nadgradnjo inovacijskega sistema kot ključnega elementa strateške prenove podjetja

Urnik – 1.dan
Urnik – 2.dan

Predavatelj/i:

Management

Marko Jaklič

Marko Jaklič je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani zaposlen kot redni profesor za področje poslovne ekonomije. Aktiven je na področjih strateškega managementa, organizacije, inovativnosti, politike konkurenčnosti in institucionalne ekonomije. Vpet je v številne mednarodne raziskovalne projekte s področja institucij v gospodarskem razvoju. Objavil je mnogo člankov v mednarodno priznanih revijah in napisal prispevke za knjige s področja poslovanja in razvoja managementa. Je izobraževalec članov nadzornih svetov ter predavatelj in član izpitne komisije za certifikat pri Združenju nadzornikov Slovenije, kjer je tudi vodja Programskega sveta. V letih 2009-2013 je bil predsednik Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Več kot 20 let deluje kot moderator akcijskega učenja vrhnjih managerjev. Sodeluje z mnogimi podjetji in organizacijami, predvsem na področjih strateškega razvoja, organizacije in inovativnosti.

Dimenzija dogodka

Poslovno  mreženje

Poslovno mreženje

Novi trendi in znanja

Novi trendi in znanja

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Interaktivne, praktično usmerjene  delavnice

Interaktivne, praktično usmerjene delavnice

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Postanite partner

Postanite partner nečesa izjemnega.

Postanite partner dogodka Knowledge Matters 2019 in uživajte v izjemni izpostavljenosti in dvodnevnem srečanju z voditelji iz srednje ter vzhodne Evrope. Za informacije o partnerskih priložnostih in paketih, ki so vam na voljo pišite na: cpoef@ef.uni-lj.si

PRIJAVITE SE

Partnerji

Organizator

Postanite partner

Early bird prijava

210 EUR za program enega izobraževalnega dne in 310 EUR za udeležbo na obeh izobraževalnih dnevih.*

* V ceno kotizacije ni vključen DDV.


Najprej, prosimo izberite ali se prijavljate za en dan ali dva. V naslednjem koraku se nato prijavite ALI na eno dvodnevno delavnico ALI na dve enodnevni delavnici (ne morete pa se torej prijaviti na dvodnevno delavnico in hkrati na enodnevno delavnico)

Na kateri dan se privljate

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

1.) Če se boste udeležili dvodnevne delavnice, prosimo izberite eno dvodnevno delavnico:


2.) Če se boste udeležili enodnevne delavnice, prosimo izberite dve enodnevni delavnici:

delavnica 1 (18.9.2019):

delavnica 2 (19.9.2019):

Individualna prijava


Prosimo izberite ali se prijavljate za en dan ali dva

Na kateri dan se privljate

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

1.) Če se boste udeležili dvodnevne delavnice, prosimo izberite eno dvodnevno delavnico:


2.) Če se boste udeležili enodnevne delavnice, prosimo izberite dve enodnevni delavnici:

delavnica 1 (18.9.2019):

delavnica 2 (19.9.2019):

Partnerski paketi


Izberite paket:

Napišite imena in priimke 5-ih oseb, ki jih prijavljate ter katere delavnice bodo obiskovali (1 dvodnevna ali 2 enodnevni na osebo):

Napišite imena in priimke 10-ih oseb, ki jih prijavljate ter katere delavnice bodo obiskovali (1 dvodnevna ali 2 enodnevni na osebo):