Program

Poslovna transformacija in vrednost podjetja

V okviru delavnice boste vsebine poslovne transformacije presojali s strateškega finančnega vidika. Prediskutirali bomo dejavnike ustvarjanja in povečevanja vrednosti za lastnike podjetja in jih presojali skozi prizmo poslovne transformacije. Poslovna transformacija bo tako tudi ovrednotena, znotraj nje pa tudi razvrščene aktivnosti po vplivu na potencial ustvarjanja in ohranjanja vrednosti.

PROFIL UDELEŽENCEV:

Vrhnji management in pozicije, vključene v strateško prenovo podjetja

Urnik

Predavatelj/i:

Finance

Igor Lončarski

Dr. Igor Lončarski je izredni profesor za področje denarja in financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava podiplomske predmete s področij upravljanja premoženja, modelov vrednotenja finančnih naložb, vrednotenja podjetij in vedenjskih financ. Študiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in na Tilburg University na Nizozemskem, kjer je leta 2007 doktoriral s področja zamenljivih obveznic in odločitev podjetij o izboru načinov financiranja. Sodeluje pri strokovnih izobraževalnih programih na Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF) in na Slovenskem inštitutu za revizijo (izobraževanje za pooblaščene ocenjevalce vrednosti). Dr. Lončarski ima tudi večletne svetovalne izkušnje s področja poslovnih financ, upravljanja premoženja in vrednotenja podjetij.

Finance

Aleš Berk Skok

Dr. Aleš Berk Skok je redni profesor za področje financ na Ekonomski fakulteti UL, kjer se pedagoško in raziskovalno ukvarja s finančnimi trgi, upravljanjem premoženja in obvladovanjem tveganj. Ima bogate praktične izkušnje iz svetovalnega, vodstvenega in nadzorniškega dela v nefinančnih in finančnih institucijah ter kot sodelavec pri strukturiranju strateških zakonskih rešitev. Je član strokovnih združenj Chartered Alternative Investment Analyst Association, Global Association of Risk Professionals in Združenja poslovnih finančnikov Slovenije

Dimenzija dogodka

Poslovno  mreženje

Poslovno mreženje

Novi trendi in znanja

Novi trendi in znanja

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Interaktivne, praktično usmerjene  delavnice

Interaktivne, praktično usmerjene delavnice

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Postanite partner

Postanite partner nečesa izjemnega.

Postanite partner dogodka Knowledge Matters 2019 in uživajte v izjemni izpostavljenosti in dvodnevnem srečanju z voditelji iz srednje ter vzhodne Evrope. Za informacije o partnerskih priložnostih in paketih, ki so vam na voljo pišite na: cpoef@ef.uni-lj.si

PRIJAVITE SE

Partnerji

Organizator

Postanite partner

Early bird prijava

210 EUR za program enega izobraževalnega dne in 310 EUR za udeležbo na obeh izobraževalnih dnevih.*

* V ceno kotizacije ni vključen DDV.


Najprej, prosimo izberite ali se prijavljate za en dan ali dva. V naslednjem koraku se nato prijavite ALI na eno dvodnevno delavnico ALI na dve enodnevni delavnici (ne morete pa se torej prijaviti na dvodnevno delavnico in hkrati na enodnevno delavnico)

Na kateri dan se privljate

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

1.) Če se boste udeležili dvodnevne delavnice, prosimo izberite eno dvodnevno delavnico:


2.) Če se boste udeležili enodnevne delavnice, prosimo izberite dve enodnevni delavnici:

delavnica 1 (18.9.2019):

delavnica 2 (19.9.2019):

Individualna prijava


Prosimo izberite ali se prijavljate za en dan ali dva

Na kateri dan se privljate

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

1.) Če se boste udeležili dvodnevne delavnice, prosimo izberite eno dvodnevno delavnico:


2.) Če se boste udeležili enodnevne delavnice, prosimo izberite dve enodnevni delavnici:

delavnica 1 (18.9.2019):

delavnica 2 (19.9.2019):

Partnerski paketi


Izberite paket:

Napišite imena in priimke 5-ih oseb, ki jih prijavljate ter katere delavnice bodo obiskovali (1 dvodnevna ali 2 enodnevni na osebo):

Napišite imena in priimke 10-ih oseb, ki jih prijavljate ter katere delavnice bodo obiskovali (1 dvodnevna ali 2 enodnevni na osebo):