Program

Psihologija inovativnosti

Inovativnost je ključna za uspeh podjetij in družbe. Inovativnost je tudi shizofrena. Od nje imamo upravičeno visoka pričakovanja, zavedati pa se moramo tudi tveganj. Inovativnost stoji ali pade na poglobljenem razumevanju psihologije posameznika v njegovem organizacijskem okolju in odnosih z drugimi. Vsak od nas ima v sebi kakšno vrlino ali je skozi leta pridobil veščine, ki prispevajo bodisi pri generiranju idej, njihovi selekciji, razvoju ali pa implementaciji. Proces inoviranja je sam po sebi tako raznolik, da je veliko prostora tako za različne osebnosti kot tudi za različne prispevke. Vendar pa so naše vrline zgolj neizkoriščen potencial, če ne ustvarjamo okolij, ki spodbujajo in omogočajo, da te vrline pridejo tudi do izraza. Delavnica ponuja celovit vpogled v razumevanje psihologije inovativnosti posameznika v organizacijskem kontekstu in ponuja izkušnjo konkretnega orodja za delo z inovativnimi idejami.

Pridobljeno znanje:

  • Razumevanje in obvladovanje procesov inovativnosti od ustvarjalnosti do implementacije idej.
  • Prepoznavanje miselnosti, ki prispeva različnim fazam inovacijskega procesa z vidika posameznega zaposlenega kot tudi ekipe.
  • Razumevanje inovativnih organizacijskih kultur in odnosov med med zaposlenimi.
  • Razumevanje inovativnih metod sodelovanja – uporaba kanvasa poslovnih modelov kot praktičnega orodja za timsko delo z inovativnimi idejami.

Innovation

Miha Škerlavaj

Dr. Miha Škerlavaj, je redni profesor za področje managementa na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani in pridruženi redni profesor vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School. Je cenjeni predavatelj, moderator delavnic in nagrajeni raziskovalec z objavami v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah kot so Academy of Management Journal, Harvard Business Review, Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly in Human Resource Management. Objavil in uredil je tudi knjigo Capitalizing on creativity: Fostering the implementation of creative ideas at work ter študijo primera o Outfit7 prek ugledne mednarodne založbe INSEAD Case Publishing. Njegove raziskave so požele zanimanje vodilnih svetovnih medijev kot je npr. The New York Times. Vključen je v več mednarodnih raziskovalnih projektov s sodelavci iz vodilnih svetovnih poslovnih šol. Ima obsežne mednarodne praktične izkušnje preko delavnic, usposabljanj in svetovanj strankam v Skandinaviji, Srednji in vzhodni Evropi, in na Kitajskem. Poučuje na doktorskem, EMBA, executive, in magistrskih programih v Evropi in Aziji in redno moderira delavnice s praktiki na temo organizacijskega razvoja in sprememb, razvoja vodij, ravnanja z ljudmi pri delu, ustvarjalnosti in inovativnosti.

Format

Networking

Networking

Keynote speakers and discussions

Keynote speakers and discussions

New trends and global knowledge

New trends and global knowledge

Experiential activities

Experiential activities

Interactive workshops

Interactive workshops

REGISTRATION

Individual application

190 EUR (VAT excluded)

Group application

Up to 5 participants - 840 EUR (VAT excluded)
Up to 10 participants - 1.300 EUR (VAT excluded)
For more information on group registration, contact us at cpoef@ef.uni-lj.si.

For companies that are members of SRIPT, participation in the program is free of charge (until the places are filled). When you apply insert the code SRIPT in the notes.

The fee covers attendance at all workshops, keynote talks and round table. In case of unexpected circumstances, CBE reserves the right to cancel the workshops. No refunds can be guaranteed for cancellations after 12 March 2021. No refunds will be made in case of no-show. You can change your selected schedule no later than 12 March 2021.

*VAT is not included in the price.

Important information about your application

Important information


To register multiple participants fill out the application for each participant separately.

REGISTRATION is open until all places are filled. After filling out the registration form, your will receive confirmation email with a summary of selected workshops.

CANCELLATIONS are refundable until 12 March 2021. After this date all fees will be charged. Thank you for your understanding.

PAYMENT: Your invoice will be issued within 2 weeks of the event.

Our partners

Organiser

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO MGRT-logotip-e1490791644839 TGZ_SRIPT_logo_final