Program

ESG poročanje in trajnostne spremembe v turizmu

Okoljska trajnost je največji izziv človeštva. Globalni cilji na področju trajnosti so jasni, vseeno pa posamično in kolektivno naredimo premalo, da ji dosežemo. Za namen doseganja ciljev trajnostnega razvoja je potrebno ovrednotiti, spremljati in zmanjševati vplive podjetij in držav na okolje ter družbo. Za ta namen se je uveljavil koncept okoljskih (angl. Environmental), družbenih (angl. Social) in upravljavskih (angl. Governance) kazalnikov za spremljanje trajnosti. Na ta način se meri trajnostna naravnanost podjetij in držav ter njihov napredek pri zmanjševanju vpliva. Koncept sestavljajo trije stebri, v vsakem izmed njih pa so navedena področja, ki temeljijo na podlagi priporočil, smernic in direktiv Evropske unije ter inštitucij, ki se zavzemajo za trajnostno družbo. Na delavnici se bomo spoznali s področji, podpodročji in ključnimi kazalniki za spremljanje trajnostnega poslovanja (s posebnim poudarkom na turizmu in turističnih podjetjih).

Ključna spoznanja:

  • Kaj je ESG in katera so ključna področja poročanja?
  • Ključni ESG indikatorji po posameznih področjih.
  • Specifike poročanja za turistična podjetja.
  • Ključni izzivi in strateške aktivnosti – kako začeti in vztrajati pri spremljanju in implementaciji trajnostnih praks?

Ekonomska fakulteta v Ljubljani

Ljubica Knežević Cvelbar

Dr. Ljubica Knežević Cvelbar je redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in gostujoča profesorica na več kot 30-ih univerzah po vsem svetu. Dr. Ljubica Knežević Cvelbar ima 15 let akademskih in poklicnih izkušenj kot profesorica in svetovalka. Sodelovala je kot svetovalka, pri več kot 70-ih projektih, vključno s projekti, ki jih financira Evropska komisija, Evropski Parlament in UNDP. Vodila je več svetovalnih projektov za vlade Republike Slovenije, Hrvaške, Makedonije in Črne gore, kot tudi številne regionalne in lokalne destinacije ter turistična podjetja. Pripravljala je smernice strateškega razvoja za turizem v post-pandemičnem času za Evropski Parlament, sodelovala je pri pripravi Strategije razvoja turizma Slovenije 2017-2021, pri pripravi strategije razvoja destinacije Ljubljana 2020-2027 in pripravi strategij za številne destinacije in podjetja v regiji. Izvedla je več kot 40 izobraževalni programov za vrhnji in srednji management in sodelovala kot vabljena predavateljica na več kot 100 mednarodnih konferenc ali dogodkov s področja turizma. Objavila je več kot 40 člankov v strokovnih revijah za turizem. Njeno raziskovalno delo je pomembno vplivalo na trajnostni razvoj turizma na svetovni ravni in je bilo nagrajeno z najpomembnejšimi mednarodnimi znanstvenimi nagradami v turizmu, vključno z nagrado Tea Sinclair za odličnost (2016, 2019) in nagrado Charles R. Goeldner za odličnost v letu 2019. Od oktobra 2020 pa tudi predsednica Strateško razvojno inovacijskega partnerstva za trajnostni turizem (SRIPT) mreže, ki povezuje več kot 50 ključnih deležnikov na področju turizma v Sloveniji.

Format

Mreženje

Mreženje

Osrednji govorniki in diskusije

Osrednji govorniki in diskusije

Novi trendi in globalno znanje

Novi trendi in globalno znanje

Primeri dobre prakse

Primeri dobre prakse

Interaktivne delavnice

Interaktivne delavnice

REGISTRACIJA

Individualna kotizacija za podjetja

490 EUR (brez DDV)

Individualna kotizacija za fizične osebe

343 EUR (brez DDV)

Paket 5ka – od 5 do 9 udeležencev iz istega podjetja

420 EUR (brez DDV) / osebo

Paket 10ka – 10 ali več udeležencev iz istega podjetja

390 EUR (brez DDV) / osebo

Za več informacij o skupinskih prijavah nam pišite na cpoef@ef.uni-lj.si.

Za odpovedi po 10. marcu 2023 ni mogoče zagotoviti povračila. V primeru neudeležbe povračilo kotizacije ni možno. Izbor delavnic lahko spremenite najkasneje do 10. marca 2023.

*DDV ni vključen v ceno.

Pomembne informacije o vaši prijavi

Pomembne informacije


Če želite prijaviti več udeležencev, izpolnite vlogo za vsakega udeleženca posebej.

PRIJAVA je odprta do zapolnitve vseh mest. Po izpolnitvi prijavnega obrazca boste prejeli potrditev o prijavi s povzetkom izbranih delavnic na vaš e-poštni naslov.

ODPOVEDI so vračljive do 10. marca 2023. Po tem datumu se zaračunajo vse pristojbine. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

V primeru odjave po 10. marcu 2023 povračilo kotizacije ni več možno, kot tudi ne v primeru, da ste prijavljeni in se programa ne udeležite.

PLAČILO: Račun bo izdan v dveh tednih po dogodku.

Partnerji

Organizator

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO MGRT-logotip-e1490791644839 TGZ_SRIPT_logo_final