Program

Vodenje sprememb s harvardsko simulacijo

Delavnica nudi vpogled v vodstvene veščine in veščine upravljanja in udejanjanja sprememb. Izkusili boste spletno simulacijo o procesu uvajanja inovacije, razpravljali o študiji primera vodenja digitalne preobrazbe in se preizkusili v vlogi agenta sprememb, zadolženega za uvajanje inovacije v konkretnem podjetju. Preko uporabe harvardske računalniške simulacije bodo udeleženci izzvani pravilno razporediti ukrepe udejanjanja zastavljene spremembe glede na svojo vlogo in ostale izzive, s katerimi se srečuje konkretna organizacija. Na tej osnovi bomo gradili povezavo med lastnimi procesi sprememb in najnovejšimi raziskovalnimi spoznanji o uspešnih praksah spreminjanja organizacij.

Pridobljeno znanje:

Delavnica nudi vpogled v veščine vodenja sprememb. Preko uporabe harvardske računalniške simulacije bodo udeleženci izzvani pravilno razporediti ukrepe udejanjanja zastavljene spremembe glede na svojo vlogo in ostale izzive, s katerimi se srečuje konkretna organizacija.

Na tej osnovi bomo gradili povezavo med lastnimi procesi sprememb in najnovejšimi raziskovalnimi spoznanji o uspešnih praksah spreminjanja organizacij.

PROFIL UDELEŽENCEV:

  • vsi agenti sprememb, zadolženi za uvajanje inovacij ter drugih sprememb v organizacijska okolja,
  • vodstveni kadri,
  • vodje inovacijskih laboratorijev,
  • zaposleni na področju produktnega vodenja,
  • projektni vodje,
  • R&D specialist.

Predavatelj/i:

Management

Miha Škerlavaj

Miha Škerlavaj je zaposlen na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani kot prodekan za raziskovalno delo in redni profesor za področje management. Na BI Norwegian Business School pa deluje kot pridruženi redni profesor za vodenje in organizacijsko vedenje. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doma in v tujini predava predvsem predmete kot so Management in organizacija, Ustvarjalnost in inovativnost, Ravnanje z ljudmi pri delu ter Medkulturni management. Raziskovalno se ukvarja s področjem sodobnih konceptov in orodij managementa (management ustvarjalnosti in inovativnosti, management sprememb, medčloveški odnosi v organizacijahj). Sodeluje pri večih nacionalnih in mednarodnih združenjih (Academy of Management, European Association for work and Organizational Psychology) in projektih z naštetih področij. Je avtor številnih nagrajenih znanstvenih in strokovnih člankov (npr. Harvard Business Review, Academy of Management Journal, Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly, Human Resource Management) ter soavtor večih knjig (Učeča se organizacija, Capitalizing on creativity) in študije primera pri INSEAD Publishing. Aktiven je tudi kot recenzent in urednik pri več mednarodnih revijah ter konferencah s področja managementa in organizacije. Pogosto predava in raziskuje na uglednih tujih univerzah in znanstvenih ter strokovnih konferencah. Skozi svetovalne projekte, študije, seminarje in poslovne akademije je aktivno povezan z gospodarstvom. V Sloveniji, na Norveškem, Kitajskem in drugod po svetu vodi delavnice in projekte s področij managementa ustvarjalnosti in inovativnosti, vodenja sprememb, razvoja vodij in ravnanja z ljudmi pri delu.

Dimenzija dogodka

Poslovno  mreženje

Poslovno mreženje

Novi trendi in znanja

Novi trendi in znanja

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Interaktivne, praktično usmerjene  delavnice

Interaktivne, praktično usmerjene delavnice

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Kotizacija

Individualna prijava

250 EUR (brez DDV)

Skupinska prijava

do 5 udeležencev - 970 EUR (brez DDV)
do 10 udeležencev - 1.800 EUR (brez DDV)
Za več informacij o skupinski prijavi nas kontaktirajte na cpoef@ef.uni-lj.si.

Za podjetja, člane SRIPT-a, je udeležba na programu brezplačna. Ob prijavi v opombe navedite kodo SRIPT.

Cena kotizacije je enotna in vključuje udeležbo na celotnem programu s pripadajočim gradivom, pri čemer si vsak udeleženec sestavi svoj želeni obseg programa.
V primeru premajhnega števila prijavljenih na posamezno delavnico, si pridržujemo pravico do odpovedi te delavnice. Povračilo kotizacije je možno zgolj za odjave prejete do vključno 2. oktobra 2020. V primeru, da ste na dogodek prijavljeni, se ga pa ne udeležite (brez pravočasne odjave) vračila kotizacije ni. Morebitna sprememba izbire delavnic je mogoča do 2. oktobra 2020.

* V ceno kotizacije ni vključen DDV.

Pomembne informacije glede vaše prijave

Pomembne informacije


Podjetja za prijavo več udeležencev izpolnite prijavo za vsakega udeleženca posebej.

PRIJAVE sprejemamo do zapolnitve mest preko elektronske prijavnice. Potrditev prijave in povzetek izbranih delavnic vam bomo poslali na vaš elektronski naslov.

ODJAVE upoštevamo do 2. oktobra 2020, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

PLAČILO Račun vam bomo izstavili 14 dni pred dogodkom ali po dogodku.

Partnerji

Organizator

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO MGRT-logotip-e1490791644839 TGZ_SRIPT_logo_final