Keynote speaker

Lazar Džamić

Lazar Džamić is a lecturer in Digital Marketing at the Faculty for Media and Communications in Belgrade (FMK) and one of the foremost brand and marketing strategists in the region, with more than 20 years of strategic marketing experience in one of the most competitive markets in the world. He is a former Head of Brand Planning in Google's creative think tank ZOO in London, where he created the strategy team and introduced to the industry two of the world’s first Creative Data Scientists. His mission at Google was to ‘turn light into heat’: a vast amount of Google data into surprising and deep insights for creating great brand stories. Prior to Google, he also served as a Strategy Director in several London creative agencies and was one of the first digital strategists in the United Kingdom. He worked on campaigns and programmes for some of the UK’s most loved brands such as Tesco, John Lewis, Waitrose, Virgin Holidays, Nando’s etc. After his return from London, Lazar is a much sought-after trainer for digital marketing transformation, working with some of the biggest local and regional clients such as Telenor, Mercator, Adidas, Erste Bank and others. He is also a member of the Serbian Prime Minister’s Creative Council, advising on aspects of developing Serbia’s creative sectors. He is the creative industries consultant for The European Bank for Development and Reconstruction, trainer at the regional PwC Academia, an ex-journalist, contributor to The Guardian and also a best-selling non-fiction author in Serbia. He is a regular speaker at global and regional conferences on topics of digital marketing and brand storytelling. His latest book, The Definitive Guide to Strategic Content Marketing was published by Kogan Page in July 2018.

Management

Carlos M. DaSilva

Carlos M. DaSilva, Ph.D., is a Professor of Innovation and Entrepreneurship at the HEG School of Management Switzerland and the Managing Director of the Founder Institute Technology Acceleration Program in Lisbon. He works with corporate innovation managers and executives to provide the latest thinking on best-in-class digital transformation and innovation practices from technology firms. He favors a hands-on and interactive approach rooted on practices from dynamic digital start-ups to finding distinctive solutions for large corporations. His latest work focuses on the process of digital transformation. His past research has dealt with business model innovation and corporate innovation. In his work with executives, Professor DaSilva helps them enhance organizational performance through change management and digital transformation. He is an advocate of adapting innovative business model designs that match the economic transformation taking place. Through his Silicon Valley and entrepreneurial experience, he has gained insights into the different ways technology and start-ups shape the businesses of tomorrow. He brings many of these insights to large organizations as they seek to become more innovative and to use digital transformation principles to execute their strategies. Prof. DaSilva obtained a PhD in Digital Innovation while working at top tier American universities including the Thunderbird School of Management in Arizona and the University of Southern California in Los Angeles. His work has been published in peer-reviewed academic journals such as the Long Range Planning and his research is among the most cited in the field of business models. He is the co-author of a book on Global Entrepreneurship published by SAGE, and is frequently invited to internationally renowned conferences to present his research on the fields of Disruptive Innovation & Digital Transformation.

Program predavatelja

Management

Marko Jaklič

Marko Jaklič je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani zaposlen kot redni profesor za področje poslovne ekonomije. Aktiven je na področjih strateškega managementa, organizacije, inovativnosti, politike konkurenčnosti in institucionalne ekonomije. Vpet je v številne mednarodne raziskovalne projekte s področja institucij v gospodarskem razvoju. Objavil je mnogo člankov v mednarodno priznanih revijah in napisal prispevke za knjige s področja poslovanja in razvoja managementa. Je izobraževalec članov nadzornih svetov ter predavatelj in član izpitne komisije za certifikat pri Združenju nadzornikov Slovenije, kjer je tudi vodja Programskega sveta. V letih 2009-2013 je bil predsednik Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije. Več kot 20 let deluje kot moderator akcijskega učenja vrhnjih managerjev. Sodeluje z mnogimi podjetji in organizacijami, predvsem na področjih strateškega razvoja, organizacije in inovativnosti.

Program predavatelja

Management

Anja Svetina Nabergoj

Anja Svetina Nabergoj je izredna profesorica za podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer poučuje podjetniške predmete po t. i. design thinking metodologiji. Od leta 2011 je predavateljica na Hasso Plattner Institute of Design na Stanfordski univerzi, kjer vodi poslovna izobraževanja o inovativnosti in ustvarjalnosti za predstavnike vodilnih svetovnih in Fortune 500 podjetij. Je ustanovna članica skupine Research as design, ki je razvila program za uvajanje design thinking metodologije v doktorski študij in znanstveno raziskovanje. S skupino ChangeLabs na Stanfordu uči podiplomski interdisciplinarni predmet “Collaborating with the future: Launching Large-Scale Sustainable Transformations” in razvija metodologijo za razvoj obsežnih intervencij, kot so zmanjšanje porabe energije in dostop do zdravstvenih in finančnih storitev v državah v razvoju ter vodi projekte in delavnice za naročnike, kot so Bill and Melinda Gates Foundation, JetBlue, Visa, GM, Kellogg, Hyatt in Genentech. Pri svojem delu s podjetji se osredotoča predvsem na to, kako posameznikom in skupinam v podjetjih pomagati razviti ustvarjalni potencial in vgraditi inovativnost v vsakodnevne poslovne procese. S skupino iz podjetja SPA je razvila podiplomski predmet »Organizational Psychology of Design Thinking«, ki se osredotoča na strateški razvoj inovativnosti v velikih podjetjih. Svoje znanje redno prenaša tudi v slovenska podjetja in organizacije. Anja verjame v moč empatije in poglobljenega razumevanja uporabnika za uspešen razvoj in implementacijo inovacij.

Program predavatelja

Management

Nikolaos Dimitriadis

Nikolaos Dimitriadis (MBA, PhD) has been applying neuroscience and behavioral sciences in marketing, communications, leadership and education for over a decade. He is the co-author of the book "Neuroscience for Leaders: A Brain Adaptive Leadership Approach" for Kogan Page Publishers, London, and spoke at TEDx University of Strathclyde about the urgent need for Brain-Based Communications. He is a certified neuromarketer and an award-winning communications professional (International PR Association Award, SABRE Award by Holmes Report and other international and national awards). He lectured at the Neuromarketing Manager Certificate Program at the Hamburg Media School among top Neuromarketing experts in the world. As a lecturer at Sheffield University Management School in the UK he was announced by MBA students as the best lecturer in the program. He has received both his PhD and his MBA from the University of Sheffield. Dr. Dimitriadis is the Faculty's Regional Director for Serbia, Montenegro and Bosnia and Herzegovina and he is frequently lecturing at the Sheffield Executive MBA in East and Southeast Europe. His opinions are often featured in business and mainstream media, most notably in INC.COM. As a consultant, trainer and management coach he has worked with companies and institutions such as IKEA, IBM, Nestle, Molson Coors, Johnson & Johnson, Banca Intesa Sanpaolo, Holcim, Pierre Fabre, Coca Cola, Raiffeisen Bank, Plaza Centers, Rauch, Teekanne, USAID, GIZ, Merrill Lynch, UK Embassies in the SEE region, Opportunity Bank and others. He is a mentor of startups at the ICT HUB, Belgrade, Serbia. He is currently the CEO of Trizma Neuro, a cutting-edge Customer Neuroscience company. He is a passionate supporter of brain-friendly communications, holistic research, constant brand innovation and of a results-driven, human-based corporate culture.

Program predavatelja

Marketing

Pier Francesco Geraci

Pier Francesco Geraci is a start-upper, top manager and consultant, with more than 20 years of experience, specialized in the Digital Industry who enjoyed a great part of his experience in the Italian Gambling sector. He is an electronic engineer, has a Master of Science in Chaos Theory and after attending the London Business School he begun his career as a consultant for the global leading consulting firm Bain & Company. Today Pier is an angel investor in digital start-ups, he is also teaching Web Marketing at LUMSA University and Customer Management at LUISS Guido Carli in Rome.

Program predavatelja

Človeški viri

Robert Kaše

Dr. Robert Kaše je izredni profesor za področje managementa in organizacije na Katedri za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter gostujoči predavatelj na Toulouse Business School. Raziskovalno se ukvarja s socialnimi omrežji, strateškim managementom človeških virov, karierami in delom v timih. Svoje raziskovalno delo redno objavlja v uglednih mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah, deluje pa tudi kot član uredniških odborov vodilnih revij na področju managementa človeških virov. Je ambasador HR divizije združenja Academy of Management za Slovenijo in mreže 5C, ki se ukvarja s primerjalnimi vidiki karier ljudi v več kot 30-tih državah sveta. Deluje kot član strokovnih svetov za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za izobraževanje, znanosti in šport ter strokovnega sveta Zavoda za zaposlovanje RS. Pogosto se pojavlja v vlogi organizatorja znanstvenih in strokovnih srečanj ter kot predavatelj zaključenim skupinam strokovnjakov in managerjev v uglednih domačih in mednarodnih podjetjih. Ker trdno verjame v nujnost povezovanja raziskovalne dejavnosti s prakso, redno dela na aplikativnih strateških projektih v gospodarstvu.

Program predavatelja

Človeški viri

Nada Zupan

Dr. Nada Zupan je redna profesorica na Katedri za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Magistrski študij je opravila na Univerzi Cornell, ZDA, doktoririrala pa leta 1999 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s področja managementa človeških virov. Glavna področja njenega pedagoškega in raziskovalnega dela so strateški management človeških virov, človeški kapital, management talentov, sistemi plač in nagrajevanja ter poslovno komuniciranje. Ima dolgoletne izkušnje z managerskim usposabljanjem in svetovalnim delom pri pripravi kadrovskih strategij in prenovi sistemov plač in nagrajevanja, saj rada povezuje teorijo in prakso. Na Ekonomski fakulteti je nosilka več dodiplomskih in podiplomskih predmetov, povezanih z managementom človeških virov in poslovnim komuniciranjem ter deluje mednarodno kot gostujoča predavateljica na partnerskih univerzah. Sodeluje v več mednarodnih in domačih raziskovalnih projektih. Dr. Zupanova je objavila prek 70 znanstvenih in strokovnih prispevkov, med drugim v mednarodnih revijah IJHRM, IJM, HRM, EJIM, JEEMS in EBR ter v monografijah pri domačih in tujih založbah (npr. Edward Elgar, Gower in Nova Science). Redno sodeluje na tujih in domačin znanstvenih in strokovnih konferencah. Je avtorica knjige Nagradite uspešne in sourednica knjige Menedžment človeških virov. Je aktivna članica Slovenske kadrovske zveze in je vodila projektno skupino za pripravo Standardov slovenske kadrovske stroke.

Program predavatelja

IT

Aleš Popovič

Dr. Aleš Popovič je izredni profesor poslovne informatike in prodekan za znanstveno-raziskovalno delo in doktorske študije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter gostujoči profesor na NOVA IMS - Universidade Nova de Lisboa. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo razumevanje vrednosti IS, njihovo uspešnost in s tem povezano transforamcijo poslovnih procesov znotraj in med organizacijami. Raziskovalno in pedagoško se ukvarja s področjem podatkovne analitike, prav tako pa je sodeloval na več svetovalnih projektih s tega področja. Izsledke svojih raziskav je objavil v različnih akademskih revijah, kot so: Journal of the Association for Information Systems, The Journal of Strategic Information Systems, Decision Support Systems, Expert Systems with Applications, Journal of the Association for Information Science and Technology, Information Systems Frontiers, Government Information Quarterly, and Journal of Business Research. Dr. Popovič je član uredniškega odbora International Journal of Information Management, Industrial Management & Data Systems, Information Systems Management in International Journal of Business Intelligence.

Program predavatelja

IT

Mojca Indihar Štemberger

Dr. Mojca Indihar Štemberger je redna profesorica na Katedri za poslovno informatiko in logistiko Ekonomske fakultete v Ljubljani. Kot profesorica, raziskovalka in svetovalka se že 20 let aktivno ukvarja s poslovnimi procesi, kot vodja projekta ali sodelavka pa je nabrala veliko izkušenj iz prakse pri več projektih s področja prenove poslovnih procesov v zasebnem in javnem sektorju. Na tem področju je objavila več kot 30 znanstvenih in strokovnih člankov. Trenutno je predstojnica Katedre za poslovno informatiko in logistiko ter vodja magistrskega študijskega programa poslovna informatika.

Program predavatelja

IT

Jurij Jaklič

Dr. Jurij Jaklič je redni pofesor na Katedri za poslovno informatiko in logistiko Ekonomske fakultete v Ljubljani. Na dodiplomskem in podiplomskem študiju predava predvsem predmete s področja podatkovne analitike. Na tem področju v kontekstu digitalizacije in transformacije poslovnih procesov deluje tudi svetovalno in raziskovalno. Bil je vodja ali sodelavec na več projektih s tega področja.

Program predavatelja

IT

Jure Erjavec

Dr. Jure Erjavec je docent na Katedri za poslovno informatiko in logistiko Ekonomske fakultete v Ljubljani in vodja magistrskega programa poslovna logistika na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Ukvarja se s področji managementa oskrbnih verig, poslovno logistiko in digitalno preobrazbo organizacij. Bil je vodja ali sodelavec pri številnih svetovalnih projektih, v zadnjem času predvsem s področja poslovne analitike, logistike, privzemanja tehnologij, igrifikacije in managementa upravljanja s tveganji.

Program predavatelja

IT

Erik Štrumbelj

Dr. Erik Štrumbelj je raziskovalec in učitelj uporabne statistike in strojnega učenja. Je izredni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in strokovnjak s 15 leti izkušenj iz kvantitativne analize podatkov, med katerimi so tudi številni projekti in raziskave na različnih področjih, kot so medicina, ekonomija, finančno trgovanje, geografija, šport, izobraževanje in okoljske vede. Skupaj s člani skupine za Bayesovo statistiko skrbi za širjenje statističnega znanja ter razvoj novih metod in programske opreme, vključno s prispevki k razvoju najbolj razširjenega orodja za bayesovsko statistiko Stan.

Program predavatelja

Finance

Aleš Berk Skok

Dr. Aleš Berk Skok je redni profesor za področje financ na Ekonomski fakulteti UL, kjer se pedagoško in raziskovalno ukvarja s finančnimi trgi, upravljanjem premoženja in obvladovanjem tveganj. Ima bogate praktične izkušnje iz svetovalnega, vodstvenega in nadzorniškega dela v nefinančnih in finančnih institucijah ter kot sodelavec pri strukturiranju strateških zakonskih rešitev. Je član strokovnih združenj Chartered Alternative Investment Analyst Association, Global Association of Risk Professionals in Združenja poslovnih finančnikov Slovenije

Program predavatelja

Finance

Igor Lončarski

Dr. Igor Lončarski je izredni profesor za področje denarja in financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava podiplomske predmete s področij upravljanja premoženja, modelov vrednotenja finančnih naložb, vrednotenja podjetij in vedenjskih financ. Študiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in na Tilburg University na Nizozemskem, kjer je leta 2007 doktoriral s področja zamenljivih obveznic in odločitev podjetij o izboru načinov financiranja. Sodeluje pri strokovnih izobraževalnih programih na Centru poslovne odličnosti Ekonomske fakultete (CPOEF) in na Slovenskem inštitutu za revizijo (izobraževanje za pooblaščene ocenjevalce vrednosti). Dr. Lončarski ima tudi večletne svetovalne izkušnje s področja poslovnih financ, upravljanja premoženja in vrednotenja podjetij.

Program predavatelja

Management

Miha Škerlavaj

Dr. Miha Škerlavaj je zaposlen na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani kot redni profesor za področje managementa in na BI Norwegian Business School kot pridruženi redni profesor za vodenje in organizacijsko vedenje. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doma in v tujini predava predvsem predmete kot so Management in organizacija, Ustvarjalnost in inovativnost, Ravnanje z ljudmi pri delu ter Medkulturni management. Raziskovalno se ukvarja s področjem sodobnih konceptov in orodij managementa (management ustvarjalnosti in inovativnosti, management sprememb, medčloveški odnosi v organizacijah, management omrežij znanja in inovacij). Sodeluje pri večih nacionalnih in mednarodnih združenjih (Academy of Management, European Association for work and Organizational Psychology) in projektih z naštetih področij. Je avtor številnih nagrajenih znanstvenih in strokovnih člankov (npr. Academy of Management Journal, Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly, Human Resource Management) ter soavtor večih knjig (Učeča se organizacija, Capitalizing on creativity). Aktiven je tudi kot recenzent in urednik pri več mednarodnih revijah ter konferencah s področja managementa in organizacije. Pogosto predava in raziskuje na uglednih tujih univerzah in znanstvenih ter strokovnih konferencah. Skozi svetovalne projekte, študije, seminarje in poslovne akademije je aktivno povezan z gospodarstvom. V Sloveniji, na Norveškem, Kitajskem in drugod po svetu vodi delavnice in projekte s področij managementa ustvarjalnosti in inovativnosti, vodenja sprememb, razvoja vodij in ravnanja z ljudmi pri delu.

Program predavatelja

IT

Boštjan Kaluža

Dr. Boštjan Kaluža ima bogate izkušnje z vodenjem data science projektov in ekip v domačih in tujih podjetjih. Je avtor več knjig o strojnem učenju, predaval pa je tudi na prestižnih tujih univerzah, kot sta Stanford in Berkeley. V letu 2017 je bil uvrščen na seznam najprodornejših raziskovalcev s področja umetne inteligence v ITOps, v letu 2018 pa ga je ameriška univerza MIT uvrstila na listo kandidatov 35-under-35 najvplivnejših evropskih inovatorjev. Njegove rešitve za modeliranje tveganj uporabljajo mednarodne korporacije kot so JPMorgan Chase, Visa, Barclays, Citi, Western Union, ING itd..

Program predavatelja

Prodaja

Aaron Marko

Aaron Marko, univ. dipl. ing. računalništva, je v preteklosti deloval kot direktor prodaje in trženja na IBM Slovenija. Pozneje je prevzel vodenje podjetja Microsoft Slovenija, ki ga je postavil na noge in ga kot direktor pet let tudi vodil. Poklicno pot je nadaljeval kot regionalni direktor Microsoft Vzhodna Evropa, zadnja leta pa deluje znotraj organizacije Gustav Käser Training International kot senior partner in trener.

Program predavatelja

Keynote speaker

Filip Muki Dobranić

Filip je eden od ustanoviteljev inštituta Danes je nov dan, kjer svoje dni preživlja med birokracijo in programiranjem. V svojem prejšnjem življenju je denar služil kot digitalni strateg za Luna \ TBWA. Preden je diplomiral iz filozoije in sociologije kulture je veliko in relativno dobro debatiral - v srednji šoli s slovensko reprezentanco v svoji kategoriji dvakrat zmagal na svetovnem debatnem prvenstvu, na faksu po lastni neumnosti izgubil v finalu. Zadnja leta se v čim bolj polni meri posveča družbeno koristnim odprtokodnim projektom od Parlametra do platforme CONSUL za izvajanje participativnih proračunov, ter raziskovanju in kritiki "umetne inteligence". Ko je treba, podjetjem svetuje in pomaga pri podatkovnih, komunikacijskih in inteligenčnih izzivih.

Early bird prijava

210 EUR za program enega izobraževalnega dne in 310 EUR za udeležbo na obeh izobraževalnih dnevih.*

* V ceno kotizacije ni vključen DDV.


Najprej, prosimo izberite ali se prijavljate za en dan ali dva. V naslednjem koraku se nato prijavite ALI na eno dvodnevno delavnico ALI na dve enodnevni delavnici (ne morete pa se torej prijaviti na dvodnevno delavnico in hkrati na enodnevno delavnico)

Na kateri dan se privljate

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

1.) Če se boste udeležili dvodnevne delavnice, prosimo izberite eno dvodnevno delavnico:


2.) Če se boste udeležili enodnevne delavnice, prosimo izberite dve enodnevni delavnici:

delavnica 1 (18.9.2019):

delavnica 2 (19.9.2019):

Individualna prijava


Prosimo izberite ali se prijavljate za en dan ali dva

Na kateri dan se privljate

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

Izberite delavnico v kateri boste sodelovali (enodnevne delavnice):

1.) Če se boste udeležili dvodnevne delavnice, prosimo izberite eno dvodnevno delavnico:


2.) Če se boste udeležili enodnevne delavnice, prosimo izberite dve enodnevni delavnici:

delavnica 1 (18.9.2019):

delavnica 2 (19.9.2019):

Partnerski paketi


Izberite paket:

Napišite imena in priimke 5-ih oseb, ki jih prijavljate ter katere delavnice bodo obiskovali (1 dvodnevna ali 2 enodnevni na osebo):

Napišite imena in priimke 10-ih oseb, ki jih prijavljate ter katere delavnice bodo obiskovali (1 dvodnevna ali 2 enodnevni na osebo):