Keynote speaker

Lazar Džamić

Lazar Džamić is a lecturer in Digital Marketing at the Faculty for Media and Communications in Belgrade (FMK) and one of the foremost brand and marketing strategists in the region, with more than 20 years of strategic marketing experience in one of the most competitive markets in the world. He is a former Head of Brand Planning in Google's creative think tank ZOO in London, where he created the strategy team and introduced to the industry two of the world’s first Creative Data Scientists. His mission at Google was to ‘turn light into heat’: a vast amount of Google data into surprising and deep insights for creating great brand stories. Prior to Google, he also served as a Strategy Director in several London creative agencies and was one of the first digital strategists in the United Kingdom. He worked on campaigns and programmes for some of the UK’s most loved brands such as Tesco, John Lewis, Waitrose, Virgin Holidays, Nando’s etc. After his return from London, Lazar is a much sought-after trainer for digital marketing transformation, working with some of the biggest local and regional clients such as Telenor, Mercator, Adidas, Erste Bank and others. He is also a member of the Serbian Prime Minister’s Creative Council, advising on aspects of developing Serbia’s creative sectors. He is the creative industries consultant for The European Bank for Development and Reconstruction, trainer at the regional PwC Academia, an ex-journalist, contributor to The Guardian and also a best-selling non-fiction author in Serbia. He is a regular speaker at global and regional conferences on topics of digital marketing and brand storytelling. His latest book, The Definitive Guide to Strategic Content Marketing was published by Kogan Page in July 2018.

Program predavatelja

Management

Anja Svetina Nabergoj

Anja Svetina Nabergoj je izredna profesorica za podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer poučuje podjetniške predmete po t. i. design thinking metodologiji. Od leta 2011 je predavateljica na Hasso Plattner Institute of Design na Stanfordski univerzi, kjer vodi poslovna izobraževanja o inovativnosti in ustvarjalnosti za predstavnike vodilnih svetovnih in Fortune 500 podjetij. Je ustanovna članica skupine Research as design, ki je razvila program za uvajanje design thinking metodologije v doktorski študij in znanstveno raziskovanje. S skupino ChangeLabs na Stanfordu uči podiplomski interdisciplinarni predmet “Collaborating with the future: Launching Large-Scale Sustainable Transformations” in razvija metodologijo za razvoj obsežnih intervencij, kot so zmanjšanje porabe energije in dostop do zdravstvenih in finančnih storitev v državah v razvoju ter vodi projekte in delavnice za naročnike, kot so Bill and Melinda Gates Foundation, JetBlue, Visa, GM, Kellogg, Hyatt in Genentech. Pri svojem delu s podjetji se osredotoča predvsem na to, kako posameznikom in skupinam v podjetjih pomagati razviti ustvarjalni potencial in vgraditi inovativnost v vsakodnevne poslovne procese. S skupino iz podjetja SPA je razvila podiplomski predmet »Organizational Psychology of Design Thinking«, ki se osredotoča na strateški razvoj inovativnosti v velikih podjetjih. Svoje znanje redno prenaša tudi v slovenska podjetja in organizacije. Anja verjame v moč empatije in poglobljenega razumevanja uporabnika za uspešen razvoj in implementacijo inovacij.

Program predavatelja

Management

Nikolaos Dimitriadis

Dr. Nikolaos Dimitriadis is an award-winning communications professional, educator and consultant. He is the principal author of the books “Neuroscience for Leaders: A Brain Adaptive Leadership Approach” (now in its 2nd edition) and “Advanced Marketing Management: Principles, Skills and Tools” both for Kogan Page London. He spoke at TEDx University of Strathclyde for the urgent need for Brain-Based Communication, he is a certified NeuroMarketer and he lectured at the NeuroMarketing Manager Program at Hamburg Media School. He is a highly sought-after speaker and consultant, teaching regularly in MBA and corporate programs around the world. Dr. Dimitriadis has studied more than 5,000 brains in 25 countries for neuromarketing, neuroHR and academic purposes. He has worked with major brands such as IKEA, IBM, JTI, Nestle, Johnson&Johnson, AstraZeneca, T-Mobile, Pierre Fabre, Coca-Cola, Banca Intesa Sanpaolo, Microsoft, CISCO, SAP, VMware, Emirates NBD, Raiffeisen Bank, Societe Generale, Credit Agricole, Rauch, Teekanne, USAID and others. He is the Head of Neuro Consulting Services at OptimalHRGroup, offering neuro-research, neuro-advisory and neuro-training services. In 2017, Dr Dimitriadis co-founded and managed the cutting edge applied neuroscience company Trizma Neuro. He is also the Country Manager for Serbia for The University of Sheffield International Faculty, City College.

Program predavatelja

Človeški viri

Robert Kaše

Robert Kaše je izredni profesor za področje managementa in organizacije na Katedri za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter gostujoči predavatelj na Toulouse Business School. Raziskovalno se ukvarja s socialnimi omrežji, strateškim managementom človeških virov, karierami in delom v timih. Svoje raziskovalno delo redno objavlja v uglednih mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah, deluje pa tudi kot član uredniških odborov vodilnih revij na področju managementa človeških virov. Je ambasador HR divizije združenja Academy of Management za Slovenijo in mreže 5C, ki se ukvarja s primerjalnimi vidiki karier ljudi v več kot 30-tih državah sveta. Deluje kot član strokovnih svetov za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za izobraževanje, znanosti in šport ter strokovnega sveta Zavoda za zaposlovanje RS. Pogosto se pojavlja v vlogi organizatorja znanstvenih in strokovnih srečanj ter kot predavatelj zaključenim skupinam strokovnjakov in managerjev v uglednih domačih in mednarodnih podjetjih. Ker trdno verjame v nujnost povezovanja raziskovalne dejavnosti s prakso, redno dela na aplikativnih strateških projektih v gospodarstvu.

Program predavatelja

Človeški viri

Nada Zupan

Nada Zupan je redna profesorica za management na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer se je zaposlila leta 1992 po štirih letih dela v praksi. Doktorirala je leta 1999 z disertacijo Ravnanje s človeškimi viri v slovenskih podjetjih, magistrirala pa leta 1990 v ZDA na Cornell University, School of Industrial and Labor Relations. Od leta 2013 do 2017 je bila predstojnica Katedre za management in organizacijo, je tudi akademski koordinator programa dvojnih diplom s korejskimi partnerskimi univerzami. Poleg pedagoškega dela na dodiplomskem in podiplomskem študiju EF, kjer predava predmete, povezane z managementom človeških virov in poslovnim komuniciranjem (v slovenščini in angleščini), predava tudi na programih EF v Makedoniji in Bosni in Hercegovini, več let pa je tudi sodelovala kot gostujoča predavateljica z IESEG, Lille, Francija in KNU, Daegu, Koreja. Vključuje se tudi v raziskovalno delo na fakulteti in je doslej sodelovala v več raziskovalnih projektih, trenutno največ pozornosti namenja projektu GETM3 (Global Entrpreneurial Talent Management) v okviru pobude MSCA Rise, Horizont 2020. Njena glavna raziskovalna področja so strateški management človeških virov, človeški kapital in kompetence, management talentov, sistemi zagotavljanja uspešnosti zaposlenih ter sistemi plač in nagrajevanja. Objavila je prek 60 znanstvenih in strokovnih prispevkov z omenjenih področij ter se udeležila več domačih in mednarodnih konferenc. Je avtorica knjige Nagradite uspešne in sourednica knjige Menedžment človeških virov. Ceni povezovanje teorije s prakso, zato pogosto sodeluje pri managerskih usposabljanjih in izvaja svetovalne projekte. Vrsto let se aktivno vključuje tudi v razvoj kadrovske stroke v Sloveniji kot članica Slovenske kadrovske zveze, kjer je sedaj članica strokovnega sveta, prej pa je bila članica predsedstva zveze in predsednica ljubljanskega društva za kadrovsko dejavnost.

Program predavatelja

IT

Mojca Indihar Štemberger

Mojca Indihar Štemberger se kot profesorica, raziskovalka in svetovalka že več kot 20 let aktivno ukvarja z managementom informatike, prenovo poslovnih procesov in digitalno transformacijo. Kot vodja projekta ali sodelavka je nabrala veliko izkušenj iz prakse pri več projektih na teh področjih v zasebnem in javnem sektorju. Rezultate svojega raziskovalnega dela je objavila v več kot 30 znanstvenih in strokovnih člankih. Trenutno je tudi vodja magistrskega študijskega programa Poslovna informatika.

Program predavatelja

Management

Miha Škerlavaj

Miha Škerlavaj je zaposlen na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani kot prodekan za raziskovalno delo in redni profesor za področje management. Na BI Norwegian Business School pa deluje kot pridruženi redni profesor za vodenje in organizacijsko vedenje. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doma in v tujini predava predvsem predmete kot so Management in organizacija, Ustvarjalnost in inovativnost, Ravnanje z ljudmi pri delu ter Medkulturni management. Raziskovalno se ukvarja s področjem sodobnih konceptov in orodij managementa (management ustvarjalnosti in inovativnosti, management sprememb, medčloveški odnosi v organizacijahj). Sodeluje pri večih nacionalnih in mednarodnih združenjih (Academy of Management, European Association for work and Organizational Psychology) in projektih z naštetih področij. Je avtor številnih nagrajenih znanstvenih in strokovnih člankov (npr. Harvard Business Review, Academy of Management Journal, Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly, Human Resource Management) ter soavtor večih knjig (Učeča se organizacija, Capitalizing on creativity) in študije primera pri INSEAD Publishing. Aktiven je tudi kot recenzent in urednik pri več mednarodnih revijah ter konferencah s področja managementa in organizacije. Pogosto predava in raziskuje na uglednih tujih univerzah in znanstvenih ter strokovnih konferencah. Skozi svetovalne projekte, študije, seminarje in poslovne akademije je aktivno povezan z gospodarstvom. V Sloveniji, na Norveškem, Kitajskem in drugod po svetu vodi delavnice in projekte s področij managementa ustvarjalnosti in inovativnosti, vodenja sprememb, razvoja vodij in ravnanja z ljudmi pri delu.

Program predavatelja

Management

Luis Madureira

Luis Madureira leads the Brand Building (R)evolution as Founder and Managing Partner of ÜBERBRANDS, helping companies, boards, and business leaders navigate their competitive environment by informing their decision making with actionable insights, supporting the design of winning strategies, and the development of innovative products, services, processes, and business models. Previously the Global Competitive Intelligence Practice Lead for Ogilvy Consulting (aka OgilvyRED), he possesses vast experience in Consulting – Ogilvy, ÜBERBRANDS – and in FMCG – Diageo, Coca-Cola, PepsiCo, Red Bull, United Coffee, Heineken. Held leadership roles in Competitive Intelligence, Strategy, Marketing, and Sales, both locally and globally. A distinguished Fellow by the Council of Competitive Intelligence Fellowship, he Chairs the SCIP Portugal Chapter and he is an Invited Lecturer for University Masters and Post Graduations (education institutions, courses, and evaluations on the Organizations tab below) and also for LJUBLJANA MBA program at the School of Economics and Business, University of Ljubljana. Author of Social Market Intelligence (SMINT), the first Competitive Intelligence approach in real-time, and INNOVaction, an end-to-end innovation program spanning from the fuzzy front-end to its evaluation. Graduated from NOVA SBE in Economics with a specialization in Marketing and accredited with a CIP-II (Master of Competitive Intelligence) by ACI – Academy of Competitive Intelligence. He is currently a Ph.D. Candidate at NOVA IMS Information Management School specializing in Information and Decision Systems.

Program predavatelja

Management

Klod Kolaro

Klod Kolaro is a Senior Executive with strong management, leadership and technical skills, with more than 20 years of experience in ICT industry. After great 15+ years at Oracle, he joined Comtrade - the largest iSV and System Integrator in SEE. His main role is to help their clients across Europe to stay competitive in the Digital Age. New technology trends such as Social , Mobile, Big Data, IoT ,Cloud disrupt traditional business models. Being always passionate about technology and having deep insight into how digital impacts business, he engage with C-level executives, and business at large, helping them to realize their digital transformation strategies.

Program predavatelja

Management

Mojca Kunšek

mag. Mojca Kunšek, direktorica Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), je habilitirana predavateljica in magistrica ekonomskih znanosti, članica Združenja manager, Evropskega registrskega združenja (EBRA) ter prejemnica nagrade Artemida za trajni prispevek k ženskemu managementu. Svojo poslovno pot je gradila pretežno v gospodarstvu, AJPES vodi od leta 2013, zadnjih 10 let se intenzivno ukvarja tudi z osveščanjem uporabnikov o pomenu odgovornega vstopanja v podjetništvo in uporabi podatkov pri sprejemanju poslovnih odločitev. O tem priča vrsta strokovnih člankov v različnih strokovnih medijih, predstavitev različnim stanovskim združenjem in predavanj študentom ter bodočim podjetnikom.

Program predavatelja

Management

Ljubica Knežević Cvelbar

CV: Ljubica Kneževic Cvelbar (PhD) is full professor at the School of Business and Economics, University of Ljubljana and a visiting professor at more than 30 universities worldwide. She holds a PhD in Economics at University of Ljubljana, while her expertise is in the fields of tourism economics and sustainable development. Ljubica has 15 years of academic and professional experience as a professor, researcher and consultant. She has been involved as a researcher or consultant in more than 50 projects including European Commission funded projects, UNDP grants, research and consulting projects for national governments of Slovenia, Croatia, Macedonia, and Montenegro as well as many consultancy projects for local municipalities and SMEs. She has published more than 40 papers in refereed tourism journals including top-tier Journals such are: Journal of Travel Research, Annals of Tourism Research and Journal of Sustainable Tourism. Her research work had made significant impact on sustainable tourism development globally and was awarded with most prominent international scientific awards in tourism including Tea Sinclair Award for Article Excellence (2016, 2019) and 2019 Charles R. Goeldner Article of Excellence Award. Ljubica also serves as Editorial Board Member in six international academic Journals and is member of AIEST (Worldwide network of tourism experts).

Program predavatelja

Management

Matjaž Beričič

Mag. Matjaž Beričič je svojo kariero leta 1998 pričel v takratni družbi Simobil, kjer je deloval kot specialist za nadzor in upravljanje omrežja, inženir za storitve in tehnologije ter vodja Službe za nove tehnologije oz. Službe za storitve omrežja. V letu 2007 se je kot vodja Sektorja jedrno omrežje pridružil takratni družbi Mobitel, ki je bila del Skupine Telekom Slovenije, v letu 2010 je postal direktor področja Tehnologija, od leta 2011 je bil v Telekomu Slovenije direktor Sektorja za konvergentno jedrno omrežje, v letu 2019 pa je kot direktor prevzel vodenje organizacijske enote IKT in storitve omrežja, v okviru katere je bil med drugim odgovoren za razvoj tehnologij jedrnega omrežja, IT infrastrukture in aplikacij, sistemske integracije z javnim oblakom in tehnične podpore uporabnikom, kibernetske varnosti itd.

Program predavatelja

Management

Kristijan Melinc

Kristijan Melinc se že več kot 20 let ukvarja z rešitvami za telekomunikacijske operaterje in posamezne industrijske vertikale. Dolgoletne izkušnje z vodenjem in strokovnim delovanjem v mednarodnem okolju, na različnih komercialnih in razvojnih projektih, prispevajo k njegovem nenehnem iskanju novih poslovnih priložnosti. Sodeloval je pri postavitvi drugega mobilnega operaterja v Sloveniji Simobil, trenutno pa ukvarja tudi z razvojem poslovnih modelov industrijskih operaterjev. V Iskratelu opravlja funkcijo direktorja prodaje v poslovni enoti Omrežje in se predvsem ukvarja z namenskimi privatnimi omrežji ter uvajanjem tehnologije 5G, ki predstavlja pomemben gradnik digitalizacije industrij.

Program predavatelja

Management

Mojca Markizeti

Mojca Markizeti ima 20 let izkušenj z implementiranjem načel trajnostnega razvoja v podjetja in skupnosti, z razvojem poslovnih strategij, managementom sprememb v podjetjih, managementom inovacij. Po delu na Uradu Varuha človekovih pravic je delala na IEDC – Poslovni šoli Bled, kjer je vodila Društvo Združenih narodov za trajnostni razvoj (UN Global Compact). V okviru slovenske mreže UNGC, je svetovala podjetjem, na področju uvajanja strategije trajnostnega razvoja, oblikovanja dolgoročne strategije, trendov in rizikov prihodnosti, sodelovala pa je tudi z vladnimi telesi pri pripravi strategije 2030 in aktivnostih v prehodu v nizkoogljično družbo. Že peto leto dela kot vodja trajnostnega razvoja v Iskraemeco, d.d, kjer je strateški partner vodstvu podjetja. Iskraemeco, slovensko globalno podjetje, ki se ukvarja s pametnim merjenjem in rešitvami energetskega managementa.

Management

Miguel Coleta

Miguel Coleta is currently Director of Sustainability at Philip Morris International (PMI). He joined PMI in Portugal in 2005 and since 2008 has been based in the operations center in Lausanne, Switzerland, where he has worked on regulatory affairs, harm reduction, labor issues in tobacco growing. In recent years, Miguel has been leading the global efforts to deploy PMI’s sustainability strategy across all countries where it operates. Prior to joining PMI he was a researcher and guest assistant professor at the Faculty of Pharmacy of the University of Coimbra in Portugal. Miguel served one term as an elected member of the Portuguese National Parliament and holds a Ph.D. in Phytochemistry and Pharmacognosy.

Management

Alenka Hren

Alenka Hren, je diplomantka managementa, političnih znanosti in francoskega jezika na privatni unverzi DePauw University Indiana v ZDA. Po zaključenem študiju si je delovne izkušnje nabirala v podjetjih v ZDA na področju mednarodnega sodelovanja, poslovnih investicij in prevzemov. V agenciji SPIRIT Slovenija je zaposlena od leta 2001. Leta 2013 je prevzela vodenje programa spodbujanje razvoja podjetništva z družbenimi učinki ter re-inoviranja poslovnih procesov in modelov. Od leta 2016 pa pod okriljem agencije vodi nacionalni program Trajnostne strateške transformacije poslovanja podjetij.