Program

HR 4.0 – izzivi in nova realnost

Spremembe, ki jih narekujejo industrija 4.0, novi storitveni poslovni modeli in trendi na trgu dela, so neločljivo povezne s preoblikovanjem na področju človeških virov. Obenem so spremembe, ki se neposredno tičejo ljudi, kot so spremembe sistema plač in nagrajevanja, spremembe v organizacijski kulturi, kadrovska prestrukturiranja in organizacijske spremembe same po sebi velik izziv, ki zahteva dobro premišljene odločitve in aktivnosti.

Na dvodnevni delavnici se bomo ukvarjali s strateškim pomenom in praktičnimi izzivi sprememb, ko je HR v vlogi pobudnika ali soustvarjalca sprememb. Delavnica bo temeljila na primerih procesov sprememb na področju HR v izbranih podjetjih z uspešno izvedeno transformacijo. Spoznali bomo dobre prakse, koristne trike in razmišljali, kako se izogniti pastem uvajanja sprememb. Zaključili bomo z razmišljanjem o novih modelih HR, napovedovanju zmožnosti za prihodnost in izzivih HR ob prehodu v prihodnje faze gospodarskega cikla.

PROFIL UDELEŽENCEV:

HRM managerji in kadrovski strokovnjaki

Predavatelj/i:

Človeški viri

Robert Kaše

Robert Kaše je izredni profesor za področje managementa in organizacije na Katedri za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter gostujoči predavatelj na Toulouse Business School. Raziskovalno se ukvarja s socialnimi omrežji, strateškim managementom človeških virov, karierami in delom v timih. Svoje raziskovalno delo redno objavlja v uglednih mednarodnih znanstvenih in strokovnih revijah, deluje pa tudi kot član uredniških odborov vodilnih revij na področju managementa človeških virov. Je ambasador HR divizije združenja Academy of Management za Slovenijo in mreže 5C, ki se ukvarja s primerjalnimi vidiki karier ljudi v več kot 30-tih državah sveta. Deluje kot član strokovnih svetov za izobraževanje odraslih pri Ministrstvu za izobraževanje, znanosti in šport ter strokovnega sveta Zavoda za zaposlovanje RS. Pogosto se pojavlja v vlogi organizatorja znanstvenih in strokovnih srečanj ter kot predavatelj zaključenim skupinam strokovnjakov in managerjev v uglednih domačih in mednarodnih podjetjih. Ker trdno verjame v nujnost povezovanja raziskovalne dejavnosti s prakso, redno dela na aplikativnih strateških projektih v gospodarstvu.

Človeški viri

Nada Zupan

Nada Zupan je redna profesorica za management na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer se je zaposlila leta 1992 po štirih letih dela v praksi. Doktorirala je leta 1999 z disertacijo Ravnanje s človeškimi viri v slovenskih podjetjih, magistrirala pa leta 1990 v ZDA na Cornell University, School of Industrial and Labor Relations. Od leta 2013 do 2017 je bila predstojnica Katedre za management in organizacijo, je tudi akademski koordinator programa dvojnih diplom s korejskimi partnerskimi univerzami. Poleg pedagoškega dela na dodiplomskem in podiplomskem študiju EF, kjer predava predmete, povezane z managementom človeških virov in poslovnim komuniciranjem (v slovenščini in angleščini), predava tudi na programih EF v Makedoniji in Bosni in Hercegovini, več let pa je tudi sodelovala kot gostujoča predavateljica z IESEG, Lille, Francija in KNU, Daegu, Koreja. Vključuje se tudi v raziskovalno delo na fakulteti in je doslej sodelovala v več raziskovalnih projektih, trenutno največ pozornosti namenja projektu GETM3 (Global Entrpreneurial Talent Management) v okviru pobude MSCA Rise, Horizont 2020. Njena glavna raziskovalna področja so strateški management človeških virov, človeški kapital in kompetence, management talentov, sistemi zagotavljanja uspešnosti zaposlenih ter sistemi plač in nagrajevanja. Objavila je prek 60 znanstvenih in strokovnih prispevkov z omenjenih področij ter se udeležila več domačih in mednarodnih konferenc. Je avtorica knjige Nagradite uspešne in sourednica knjige Menedžment človeških virov. Ceni povezovanje teorije s prakso, zato pogosto sodeluje pri managerskih usposabljanjih in izvaja svetovalne projekte. Vrsto let se aktivno vključuje tudi v razvoj kadrovske stroke v Sloveniji kot članica Slovenske kadrovske zveze, kjer je sedaj članica strokovnega sveta, prej pa je bila članica predsedstva zveze in predsednica ljubljanskega društva za kadrovsko dejavnost.

Dimenzija dogodka

Poslovno  mreženje

Poslovno mreženje

Novi trendi in znanja

Novi trendi in znanja

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Interaktivne, praktično usmerjene  delavnice

Interaktivne, praktično usmerjene delavnice

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Kotizacija

Individualna prijava

250 EUR (brez DDV)

Skupinska prijava

do 5 udeležencev - 970 EUR (brez DDV)
do 10 udeležencev - 1.800 EUR (brez DDV)
Za več informacij o skupinski prijavi nas kontaktirajte na cpoef@ef.uni-lj.si.

Za podjetja, člane SRIPT-a, je udeležba na programu brezplačna. Ob prijavi v opombe navedite kodo SRIPT.

Cena kotizacije je enotna in vključuje udeležbo na celotnem programu s pripadajočim gradivom, pri čemer si vsak udeleženec sestavi svoj želeni obseg programa.
V primeru premajhnega števila prijavljenih na posamezno delavnico, si pridržujemo pravico do odpovedi te delavnice. Povračilo kotizacije je možno zgolj za odjave prejete do vključno 2. oktobra 2020. V primeru, da ste na dogodek prijavljeni, se ga pa ne udeležite (brez pravočasne odjave) vračila kotizacije ni. Morebitna sprememba izbire delavnic je mogoča do 2. oktobra 2020.

* V ceno kotizacije ni vključen DDV.

Pomembne informacije glede vaše prijave

Pomembne informacije


Podjetja za prijavo več udeležencev izpolnite prijavo za vsakega udeleženca posebej.

PRIJAVE sprejemamo do zapolnitve mest preko elektronske prijavnice. Potrditev prijave in povzetek izbranih delavnic vam bomo poslali na vaš elektronski naslov.

ODJAVE upoštevamo do 2. oktobra 2020, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

PLAČILO Račun vam bomo izstavili 14 dni pred dogodkom ali po dogodku.

Partnerji

Organizator

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO MGRT-logotip-e1490791644839 TGZ_SRIPT_logo_final